Träffa en mentor

Benny Thögersen, vd på fastighetsbolaget Catena, är en av mentorerna för nätverket Unga Ledare. Här svarar han på tre snabba frågor:

Varför är du mentor?

Det är alltid spännande att få ta del av andra människors tankar och i detta kunna finnas där för att ställa rätt frågor.

Hur ser era träffar ut?

Vi börjar ofta med avstämning av läget för att sedan prata om utmaningar framåt. Jag lyssnar och fyller sedan på med lite öppna frågor.

Rekommenderar du andra att bli mentorer?
Absolut, det är otroligt givande för båda parter. Jag har alltid älskat att supporta rörelsen ut ur komfortzonen.