Unga ledare – Sara van Helleputte

Sara van Helleputte, Senior legal counsel och Team leader på Fondia, är en av deltagarna i årets Unga Ledare. Här svarar hon på två snabba frågor.

Varför har du valt att gå med i unga ledare?

Som ung ledare har jag känt ett visst behov av extra stöd för att hitta fler verktyg att utvecklas och för att lösa vissa av de situationer/utmaningar som jag kontinuerligt ställs inför, speciellt eftersom mina chefskollegor sitter på andra orter. I samband med att jag antog utmaningen att bygga vårt Malmökontor och team, såg jag Unga Ledare som ett självklart alternativ med sina lokala närvaro, erfarenhet och kontaktnät inom näringslivet. Jag uppskattar särskilt det upplägg som Unga Ledare har, dvs att utbildningen pågår under en längre tid med ett tydligt upplägg, i kombination med att man får en dedikerad mentor.

Vad har du för förväntningar?

Min förhoppning är att jag kommer att känna mig mer trygg i min ledarroll och att jag landar i min egen ”ledarstil”, dvs vilken typ av ledare jag vill vara. Därefter kommer nog många av de utmaningar som jag stöter på att lösa sig när jag kan luta mig mot mina värderingar och tydliga målsättning. Jag förväntar mig förstås också ett visst engagemang inom gruppen och ett tydligt syfte med utbildningen löpande under året.

0