Upphandlingsnätverket

Nätverket för upphandlare och leverantörer till offentlig sektor

Oberoende av om du är på beställar- eller leverantörssidan så måste den som ska arbeta framgångsrikt med offentlig upphandling besitta såväl ett gott affärsmässigt sinnelag som en god kännedom om upphandlings- och avtalsjuridik.

Handelskammaren ger dig en möjlighet att på regelbunden basis få tillgång till ett nätverk som ger dig:

  • Erfarenhetsutbyte
  • Ökad kompetens
  • Regelbunden information om senaste utvecklingen och kommande förändringar inom området
  • Ett bredare nätverk

Nätverket träffas ca 4-5 gånger årligen. Vi fokuserar kring ett ämne/fråga och belyser det både ur ett juridisk och affärsmässigt perspektiv.

Årsavgift

Kostnaden för medlemskap i nätverket är 4 500 kr per år och person för medlemsföretag i Handelskammaren. Övriga betalar 7500 kr per person/år. För flera deltagare från samma företag erhålles en rabatt om 2000 kr per person. Moms tillkommer. Möten arrangeras till självkostnadspris. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.