ATA-carnet

Ifyllbar wordmall för nedladdning: Ansökan om ATA-carnet

Dokument för nedladdning: Anvisningar om hur ansökan ska fyllas i

Kategori:

Beskrivning

ATA-carneten är ett internationellt tullpass som används när varor ska exporteras tillfälligt till länder utanför EU. Om du använder en ATA-carnet sparar du tid, pengar och gör gränspassagerna enklare och snabbare.

När representanter för ditt företag reser till länder utanför EU och för med sig varor kan det ibland uppstå svårigheter när en gräns ska passeras. Den utländska tullen vill ha en tulldeklaration och andra dokument ifyllda samt en kontant deposition som motsvarar tull- och andra importavgifter.

Fördelar med ATA-carneter

Använder du dig av en ATA-carnet behöver inte utländska tulldokument fyllas i och någon deposition av pengar hos den utländska tullen är inte heller nödvändig. Det medför att gränspassagen blir smidigare och mindre tidskrävande.

ATA-carneten kan användas för tillfällig export av

  • yrkesutrustning,
  • mäss- och utställningsgods samt
  • varuprover.

ATA-carneten är giltig under ett år och kan användas i ett femtiotal länder utanför EU.

Att ansöka om en ATA-carnet

För att vi ska kunna utfärda en ATA-carnet måste vi ha en ansökan från ditt företag. En mall för ansökan samt anvisningar för hur den ska fyllas i kan du ladda ner, se rutan överst i mittspalten på den här sidan. Godkända användare kan även göra ansökan elektroniskt via vårt internetbaserade ansökningsprogram CERTIATA® Plus. Med en elektronisk ansökan blir det mycket enklare och smidigare.

Handläggningstiden är normalt tre dagar – behöver du ATA-carneten snabbare så kontakta våra handläggare i Malmö eller Växjö.

Vad kostar en ATA-carnet?

Kostnaden för ATA-carneten varierar och beror på hur många länder som ska besökas, varuvärdet, hur snabbt ATA-carneten behövs, det sökande företagets kreditvärdighet samt om man är medlem i Handelskammaren eller inte. Kostnaden blir i de flesta fall betydligt lägre jämfört med alternativet att behöva fylla i utländska tullblanketter vid varje gräns – ofta med hjälp av utländska tullombud/speditörer som vill ha betalt för detta – och att behöva deponera kontanter hos den utländska tullen. ATA-carnetinnehavare får därutöver en snabbare gränspassage. De olika avgifterna framgår av vår Prislista.

Kontakta gärna våra handläggare av ATA-carneter i Malmö eller Växjö för mer information.

0