International Standard Banking Practice – ISBP 2013 (engelska) (Pris för medlemmar)

400,00 kr

ISBP har upprättats som en checklista för handläggare som granskar dokument när remburs används som betalningsvillkor. Den ersätter inte UCP 600, utan visar hur dessa regler ska integreras i det dagliga arbetet.

Kategori: