International Standard Banking Practice – ISBP 2013 (engelska) (Pris för icke-medlemmar)

450,00 kr

ISBP har upprättats som en checklista för handläggare som granskar dokument när remburs används som betalningsvillkor. Den ersätter inte UCP 600, utan visar hur dessa regler ska integreras i det dagliga arbetet.

Kategori: