Rapporter

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren analyserar och driver frågor som beslutas av vårt fullmäktige. Du som medlem kan blanda annat påverka innehållet genom att delta i våra enkätundersökningar. Nedan finner du våra publicerade rapporter.


Tillverkning drabbas hårt i andra vågen av pandemin

2020-06-08

Ladda ned


Så påverkas det sydsvenska näringslivet av Coronaviruset

2020-04-22

Ladda ned


Hållbarhet i det sydsvenska näringslivet

2020-03-05

Ladda ned


Så utvecklas sydöstra Sverige

2020-01-24

Ladda ned


Produktivitet och tillväxt i skånskt näringsliv: fokus på yrkes-högskolan

2019-12-06

Ladda ned


Sydsverige Live 2019

2019-11-28

Ladda ned


BostadStorstad
November 2019

2019-11-22

Ladda ned


Agenda 2030 – Svenska företag tar täten

2019-05-13

Ladda ned


BostadStorstad
December 2018

2020-12-21

Ladda ned

Eurochambres Economic Survey 2019

2018-11-21

Ladda ned


Sydsverige Live 2018

2018-11-07

Ladda ned


Skånsk produktivitet: I kapp och förbi?

2018-06-27

Ladda ned


Vattenutmaningen

2018-04-24

Ladda ned


Sydostpaket för ökad tillväxt

2018-03-14

Ladda ned


BostadStorstad
Mars 2018

2018-03-09

Ladda ned


Skåningarna om E6 och riksdagsvalet

2018-02-08

Ladda ned


Sydsverige Live 2017

2017-11-29

Ladda ned


BostadStorstad – Q3 2017

2017-11-27

Ladda ned


Produktivitetens nya geografi

2017-09-30

Ladda ned


Vad fungerar och varför?

2017-04-17

Ladda ned


BostadStorstad

2017-02-01

Ladda ned


Klimatutmaningen

2016

Ladda ned


E22 – mer än asfalt

2015

Ladda ned


Närhetseffekten
Hur bättre infrastruktur leder till högre produktivitet

2014

Ladda ned


Förnuft och känsla
En evidensbaserad syn på skolkommuner

2014

Ladda ned


Hallå, hallå, hörs jag?

2013

Ladda ned


Näringslivets Öresundsindex

2010

Ladda ned


Ur askan i..? Flygstoppets påverkan på företagen

2010

Ladda ned


Öresundsregionens framtid

2010

Ladda ned


Sätt lärarna i första klass

2009

Ladda ned


Den gränslösa regionen – vision för Sydsverige

2008

Ladda ned


Näringslivets Öresundsfakta

2007

Ladda ned


Effektiva svenska regioner

2007

Ladda ned


Triple Trade in Ten Years

2006

Ladda ned


Sveriges regionala organisation

2002

Ladda ned


Projekt e22 – En studie om att genomföra ett PPP-projekt i Sverige

1999

Ladda ned


Grogrund för tillväxt – östra Skånes utveckling

2001

Ladda ned


Vem bestämmer över skolan?

2008

Ladda ned


Regionförstoring för tillväxt och jobb

2008

Ladda ned


Omvärldsanalys

2008

Ladda ned


Högskolerankingen

2008

Ladda ned


Studieavgifter

2009

Ladda ned


Leverantörsrelationer

2009

Ladda ned


Fjärrvärme idag och i framtiden

2009

Ladda ned


Ett elnät i väntan

2009

Ladda ned


Är Sverige attraktivt?

2009

Ladda ned


0