BostadStorstad – December 2018

Riksbankens påbörjade räntehöjningar kommer att påverka storstadsregionerna på olika sätt. När räntorna stiger minskar konsumtionsutrymmet för hushåll med lån. Stockholm påverkas mer än övriga storstä...
Läs mer

BostadStorstad – Mars 2018

Byggtaket nått? Ökningstakten i nybyggnationen har stannat av i storstadsregionerna under 2017. Totalt påbörjades 36 500 nya lägenheter och villor. I Stockholm och Västra Götaland innebar det att det ...
Läs mer

BostadStorstad – tredje kvartalet 2017

Bostadsmarknaden i de tre storstadslänen granskas regelbundet i rapporten BostadStorstad som undersöker både bostadsrätter och villor. I senaste rapporter konstateras att byggandet av nya bostäder bid...
Läs mer

BostadStorstad H2 2016

Byggandet går framåt och 2016 blev ett toppår. Men byggandet understiger behovet och priserna fortsätter att stiga. I Stockholm stiger priserna snabbare än inkomsterna och det kostar i genomsnitt 15 å...
Läs mer

BostadStorstad Q3 2015

Lägenhetsboom i Skåne, stabilt i Stockholm. BostadStorstad är Handelskammarens nya index över utvecklingen på bostadsmarknaden i Sveriges tre storstadsområden.
Läs mer

BostadStorstad Q4 2015

”Hellre tunnelbana än hiss”. BostadStorstad är Handelskammarens index över utvecklingen på bostadsmarknaden i Sveriges tre storstadsområden. Indexet publiceras kvartalsvis.
Läs mer

Ny rapport: Bland kustvillor och stadskärnor

Idag släpper Handelskammaren rapporten ”Bland kustvillor och stadskärnor” som är en statistisk prisanalys av Skånes bostadsmarknader och tar reda på vilka faktorer som påverkar prisbilden på bostadsma...
Läs mer