Skånsk produktivitet: I kapp och förbi?

Skånes drabbades hårdare än andra svenska regioner av finanskrisen. Detta blir tydligt när man följer utvecklingen i produktivitet. Men efter ett decennium av återhämtning ser det nu ut som att Skåne är tillbaka. Fokus framåt blir att utnyttja potentialen att går förbi tidigare nivåer av produktivitet.

Läs mer


Minuter ger miljarder – förbättrad infrastruktur av en enda väg

Rapporten som Handelskammaren och E22 AB släpper idag och presenterade i riksdagen i förmiddags, visar en 4 miljarders produktivitetsvinst av en enda väg - vid förbättrad infrastruktur. Tid är pengar. Både kompetensförsörjningen och arbetsmarknaden skulle vinna på att pendlarna kunde resa längre på kortare tid. Då knyter man samman större geografiska områden och därmed fler människor och företag. ...

Läs mer


Ny rapport: Närhet ger jobb

Idag lanserar Handelskammaren och E22 AB en ny analys av infrastrukturen med fokus på Skåne och Blekinge. I "Närhet ger jobb" har professor Martin Andersson (Lunds universitet, CIRCLE) undersökt hur en utbyggnad av E22 och väg 21 skulle påverka produktiviteten. Resultatet visar att effekten av ökad tillgänglighet i regionen skulle motsvara en produktivitetsökning på tre procent.

Läs mer