Miljöministern till Vattendagen på Krinova

Handelskammaren bjuder in till presskonferens och lämnar över rapporten Vattenutmaningen till miljöminister Karolina Skog i samband med Vattendagen 2018. På presskonferensen närvarar även Skånes lands...
Läs mer

Vattenutmaningen 2018

Vattenfrågan är en allt större utmaning för svensk industri. Hur kan industrin och övriga delar av samhället garanteras god vattenkvalitet och god tillgång till vatten? Vi vill med denna rapport inspi...
Läs mer

Juridikfoldern våren 2018

Tillsammans med kunniga medlemsföretag erbjuder vi ett brett sortiment av seminarier inom det juridiska området. Här presenteras vårens event.
Läs mer

Juridikfoldern våren 2017

Tillsammans med kunniga medlemsföretag erbjuder vi ett brett sortiment av seminarier inom det juridiska området. Här presenteras vårens event.
Läs mer