Hur kan företag arbeta med FN:s globala utvecklingsmål?

Frukostseminariet på Handelskammaren bidrog till många samtal kring hur företagen kan tolka och tillämpa FN:s 17 utvecklingsmål. Även om vilka krav företag kan ställa på sina underleverantörer för att kunna bidra till positiv förändring i samhället. Martin Lucander som arbetar med hållbarhetskommunikation på Aspekta ger fyra tips. • Välj ut det mål som företaget kan arbete med, motivera valet av mål. • Koppla målet till företagets vision, värderingar och styrkor. • Bygg utifrån affärsnytta och möjligheten att påverka. • Var tydlig i kommunikationen till kunder och investerar om att ditt företag arbetar med mål. Se Martins presentation här

Läs mer