Agenda 2030

Hållbarhet handlar om att vara en ansvarsfull aktör och se till både miljö, klimat och samhälle. Genom att göra Agenda 2030 till sin Agenda öppnar sig flera möjligheter, bland annat till ökad konkurrenskraft och förbättrad lönsamhet.

17

stycken är de Globala Målen

169

delmål med mätbara indikatorer

3

dimensioner; ekonomisk, social och miljömässig genomsyrar målen

Projekt inom Agenda 2030

Vår hållbarhetspolicy

Hållbarhet och långsiktighet är något som alltid varit viktigt för oss. Tillsammans med våra medarbetare och medlemmar vill vi skapa förutsättningar för att göra Sydsverige till en bättre plats för affärer, människor och planet. Hur vi ämnar åstadkomma detta hittar du i vår hållbarhetspolicy.
Läs mer

Företagen tar täten

Klimatfrågan har kommit att bli en allt större utmaning för såväl samhälle som näringsliv. I denna rapportserie vill vi inspirera andra företag att bidra till ett hållbart samhälle samt sprida kunskap om hur företag på ett strategiskt och operativt sätt hanterar olika hållbarhetsområden.
Läs mer

Initiativ vi stödjer

Hållbarhet och långsiktighet är en viktig aspekt för Handelskammaren och näringslivet. Handelskammaren ställer sig därför bakom och arbetar mer aktivt med flera av de initiativ som lyfter hållbarhet och klimat. Nedan presenterar vi initiativen och hur vi arbetar med dessa.
Läs mer