Agenda Kronoberg

Agenda Kronoberg är vår ledstjärna för hur vi ska arbeta för att utveckla näringslivet i regionen. Regionstyrelsen i Kronoberg har tillsammans med medlemsföretagen definierat de behov, utmaningar och möjligheter som präglar regionen. Medlemsföretagens synpunkter har kompletterats med framtidsanalyser rörande regionens utveckling ur ett långt perspektiv. På så vis blir Agenda Kronoberg ett övertygande och viktigt verktyg för att bidra till den utveckling i regionen som är nödvändig.
Kronoberg är en stark exportregion med stor potential. Växjö är på väg att nå 100.000 invånare och Kronoberg kan växa samman till en gemensam lokal arbetsmarknad med 200.000 personer inom femton år. Handelskammaren föreslår att följande genomförs för att förverkliga regionens möjligheter.


Vi behöver förbättra regionens tillgänglighet

  • 100% fungerande mobilt bredband i hela regionen skapar förutsättningar för företagande överallt där entreprenörerna finns
  • Skapa en gemensam sammanhållen lokal arbetsmarknad genom investeringar i pendling (spår, väg, tidtabeller)
  • Växjö behöver bli del av Sveriges kommande satsning på höghastighetståg
  • Bättre flygförbindelser genom snabbare tillgång till Kastrup och utveckling av Smaland Airport
  • Stärk exporten genom Sydostlänken


Vi behöver också stärka regionens kompetens

  • Skapa ett teknikens hus för att underlätta teknikutbildning och utveckling
  • Linnéuniversitetet bör bland annat utvecklas inom teknikområdet
  • Regionen behöver återigen rusta med gedigna yrkesskolor
  • Grundskolor som lever upp till regionens traditioner i toppen av Kunskapssverige

0