Skiljedom och tvistelösning

Sydsvenska Industri- och Handelskammarens Skiljedomsinstitut tillhandahåller medlingsfokuserad, kostnadseffektiv och lokal tvistelösning på plats i Sydsverige.   

I de flesta affärsavtal hittar du en tvistelösningsklausul som reglerar hur en eventuell framtida tvist mellan dig och din affärspartner ska lösas. Genom att skriva in våra skiljedoms- eller medlingsregler kan du vara säker på att din tvist kommer att hanteras effektivt och snabbt av kunniga skiljemän eller medlare på en geografisk plats i södra Sverige.  

Nedan hittar du mer information om bland annat våra regler, modellklausuler att skriva in i dina avtal och hur medling respektive ett skiljeförfarande fungerar. Kontakta oss gärna på skiljedom@handelskammaren.com  

0