De leder The New Boss

Av: Matilda Bengtsson.Artikeln publicerades i Sydsvenskt Näringsliv 2021 nr.1 Trots att pandemin satte stopp för fysiska träffar blev det en omedelbar succé när vi lanserade nätverket The New Boss. Nä...
Läs mer

Med passion för ledarskap

Av: Caroline Rundberg. Artikeln publicerades i Sydsvenskt Näringsliv 2021 nr. 1. Foto. Francis Löfvenholm Länspolismästare, generaldirektör och numera landshövding är bara några av de roller Anders Da...
Läs mer

God el, mycket el och el i rättan tid

Debattartikeln publicerades i Dagens Samhälle den 2021-02-23. Det finns ett stort behov av att förbättra Skånes elförsörjning. El är ren, tyst och miljövänlig och en elektrifiering av samhället är nöd...
Läs mer

Med räls skall land byggas

Debattartikeln publicerades i Kvällsposten 2021-02-07 Coronapandemin har till del lamslagit världen och den tycks också i många fall ha satt framtiden på vänt. Vi måste fokusera på att stärka framtids...
Läs mer

Sydost enas om infrastrukturen

Under 2021 ska en ny långtidsplan för svensk infrastruktur tas fram. Idag lämnar Handelskammaren tillsammans med de tre sydostlänen Kronoberg, Blekinge och Kalmar län in ett gemensamt förslag kring fr...
Läs mer

Inkludera Arlanda i den nya stambanan

Debattartikeln publicerades i Dagens Industri 2020-12-20 Under 2021 går diskussionen om höghastighetsbanor in i en kritisk fas. En ny nationell plan för svenska vägar och tågräls ska tas fram och hur ...
Läs mer