Lockdown – vetenskap eller placebo

Frihet under ansvar – det har varit Sveriges strategi där man rekommenderar istället för att stänga ner landet. Den strategin har kritiserats kraftigt – både inom Sverige och i vår omvärld. Den ...
Läs mer

En näringsrik morgon

Den 24 mars tog vår regionchef Johan Andersson plats framför kameran i sändningen ”Näringsrik morgon”.  I intervjun besvarades frågor om Handelskammarens historia och verksamhet samt om Handelskammare...
Läs mer

Unga Ledare

För att kunna leda andra måste du först kunna leda dig själv. Innan man kan leda andra måste man kunna leda sig själv. Att vara ledare idag ställer höga krav både på dig som individ och på din organis...
Läs mer

Linus Eriksson om Öresundsbrons framtid

För lite mindre än ett år tillbaka var det 20 års firande för Öresundsbron. Bron har under sin existens stött på både framgångar och motgångar. Och framtiden bådar för nya utmaningar och möjligheter. ...
Läs mer

Dödssynda för klimatets skull!

Av Mattias Goldmann, författare till Klimatsynda. Publicerades i Sydsvenskt Näringsliv 2021 nr.1 Skuld, skam och försakelse. Det är vad klimatfrågan förknippas med. Och visst har det varit framgångsri...
Läs mer

Lyft Öresundsregionen

Debattartikeln publicerades i Dagens Industri 2021-03-23 Det senaste året har spridningen av Coronaviruset orsakat stora negativa konsekvenser för ekonomi och samhälle. Det föranleder såklart också at...
Läs mer

Q&A – Fakturadeklaration

Vad är ”Fakturadeklaration”? Det är en text som skrivs på fakturan vid varuvärde under 6.000 euro. Detta gör att kunden får betala en lägre tullavgift, eller slipper tullavgiften helt, för varorna vi...
Läs mer

Tillväxt är bästa fördelningspolitiken

Debattartikeln publicerades i Dagens Industri 2021-03-10 Det finns två vägar för att över tid tillföra resurser till samhällsutvecklingen. Den ena är att skapa tillväxt. Den andra är skuldsättning, so...
Läs mer

De leder The New Boss

Av: Matilda Bengtsson.Artikeln publicerades i Sydsvenskt Näringsliv 2021 nr.1 Trots att pandemin satte stopp för fysiska träffar blev det en omedelbar succé när vi lanserade nätverket The New Boss. Nä...
Läs mer