Hur kan företag arbeta med FN:s globala utvecklingsmål?

Frukostseminariet på Handelskammaren bidrog till många samtal kring hur företagen kan tolka och tillämpa FN:s 17 utvecklingsmål. Även om vilka krav företag kan ställa på sina underleverantörer för att kunna bidra till positiv förändring i samhället. Martin Lucander som arbetar med hållbarhetskommunikation på Aspekta ger fyra tips. • Välj ut det mål som företaget kan arbete med, motivera valet av mål. • Koppla målet till företagets vision, värderingar och styrkor. • Bygg utifrån affärsnytta och möjligheten att påverka. • Var tydlig i kommunikationen till kunder och investerar om att ditt företag arbetar med mål. Se Martins presentation här

Läs mer


Remissvar ”Angående innovationsframtid Skåne”

I samband med att Region Skåne planerar en ny innovationsstrategi har Handelskammaren givits möjlighet att bidra med inspel. Handelskammaren arbetar för att förutsättningarna för att driva affärsverksamhet i Sydsverige ska bli så goda som möjligt och ser mycket positivt på att Region Skåne involverar sig i näringslivets utveckling.

Läs mer


Remissvar ”Angående samverkan kring regional tillväxtpolitik och prioriteringar för Skåne”

Handelskammaren har givits tillfälle att yttra sig i rubricerat ärende och far framföra följande. Handelskammaren har tillsammans med Region Skåne undersökt drivkrafterna för tillväxt i arbetet med “Produktivitetskommissionen”. Denna drivs av både sysselsättningsökning och förbättrad produktivitet varav det senare lämnar det klart största bidraget.

Läs mer


Regeringen måste låna till snabbtågen

Dagens Industri: Överenskommelsen mellan S, MP, C och L slår fast att stambanor för höghastighetståg ska färdigställas och finansieringsdiskussionerna återupptas. För en så omfattande investering räcker inte Trafikverkets investeringsbudget, skriver företrädare för fyra handelskamrar.

Läs mer


Räntan slår olika i landet

Dagens Industri: På torsdagen höjde Riksbanken styrräntan för första gången på nästan sju år. De penningpolitiska stimulanserna har haft större effekt i Stockholm jämfört med övriga storstadsregioner och övriga Sverige, skriver Sydsvenska Handelskammarens chefsekonom Pernilla Johansson och vice vd Per Tryding.

Läs mer


BostadStorstad – December 2018

Riksbankens påbörjade räntehöjningar kommer att påverka storstadsregionerna på olika sätt. När räntorna stiger minskar konsumtionsutrymmet för hushåll med lån. Stockholm påverkas mer än övriga storstäder på grund av att fler hushåll är skuldsatta, hushållen har högre skulder och fler hushåll har bolån med bostadsrätter som säkerhet. Effekterna på den lokala ekonomin i Skåne förväntas bli mindre...

Läs mer