Så utvecklas sydöstra Sverige

Länen Kronoberg, Kalmar och Blekinge utgör vad vi i dag kallar Sydost. Det är en region med 600 000 invånare fördelade på 25 kommuner och nio arbetsmarknadsregioner, inom vilka invånarna bor och arbet...
Läs mer

Agenda 2030 – What’s in it for me?

Författare: Elisabeth Axelsson. Publicerad i Sydsvenskt Näringsliv 2019 nr. 3. Det är inte för intet som FN i sin deklaration för Agenda 2030 lyfte näringslivets roll. De företag som tar sig an de Glo...
Läs mer

Ny unik utbildning för VD-assistenter

Intervjun publicerades av IHM den 8 januari 2020 Marie Voss är VD-assistent på Sydsvenska Handelskammaren sedan 25 år tillbaka och beskriver arbetet som världens roligaste. Tillsammans med IHM initier...
Läs mer

Brexit – en fusklapp för företag

Valresultatet i Storbritannien innebär att landet kommer att lämna EU den 31 januari 2020. Därefter kommer utträdesavtalet att träda i kraft. Detta innebär i korthet ”business as usual” dvs dagens reg...
Läs mer

Sydsverige Live 2019

För tredje året i rad släpps rapporten som analyserar södra Sveriges och Hallands näringsliv, Sydsverige Live. Rapporten är baserad på statistik, 150 intervjuer med företagsledare och sex fokusgrupper...
Läs mer