HR-lunchen

Känner du dig ibland ensam i din roll? Vill du också träffa andra som arbetar med HR-frågor? Över en förlängd lunch skapar vi en mötesplats för dig som arbetar med HR-frågor!

Upplägget är att under en lunch träffas och äta, samtidigt som vi diskuterar ämnen som är aktuella för gruppen. Varje träff har ett tema där vi ibland får lyssna till någon extern under en kortare stund, för att sedan under lunchen diskutera olika frågeställningar kopplat till ämnet.

Via medlemskapet i HR-lunchen får du möjlighet att knyta nya kontakter och ventilera aktuella frågeställningar inom HR-området. Nätverket är endast öppet för dig som arbetar aktivt med HR på företaget.

Hör gärna av dig om du har förslag på teman.

Pris och praktisk information

Nätverket träffas fyra gånger per år, två gånger på våren och två gånger på hösten.

Medlemmar i nätverket får dessutom rabatterade priser på Handelskammarens seminarier och utbildningar som är HR-relaterade.

Kostnaden för medlemskap i nätverket är 2000 kr per år och per person för medlemsföretag i Handelskammaren.

Flera deltagare? Är ni tre eller flera som vill vara med i HR-lunchen kan ni välja ett utökat medlemskap. Kostnaden är då 5000 kr för företaget. Moms tillkommer.

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.

Anmäl dig till nätverket här, eller har du frågor kontakta Johanna Krantz.

0