Internationalisering

Frihandel och öppna gränser står i fokus för Handelskammarens internationaliseringsarbete. Men även en internationell hemmaplan med internationella skolor och andra inslag som gör det attraktivt för internationell kompetens att verka i Sydsverige.