Internationalisering

Frihandel och öppna gränser står i fokus för Handelskammarens internationaliseringsarbete. Men även en internationell hemmaplan med internationella skolor och andra inslag som gör det attraktivt för internationell kompetens att verka i Sydsverige.

Projekt inom Internationalisering

Öresundsintegration

Det krävs större rörlighet och tillgänglighet för att upprätthålla ett starkt näringsliv och öka integrationen mellan de båda sunden. Öresundsintegration är därför en viktig fråga som Handelskammaren arbetar för.
Läs mer

Eurochambres

Det är knappast någon hemlighet att många av de stora politiska penseldragen sker i Bryssel. När den övergripande inriktningen sedan är klar omsätts den ofta i realpolitik i de enskilda länderna. Det är därför självklart viktigt att ha en röst och inflytande i vad som sker i Bryssel.
Läs mer