Skåne

Välkommen att besöka oss på vårt huvudkontor på Ångbåtsbron eller på vårt regionkontor i Helsingborg. På kontoret i Malmö erbjuder vi legalisering av exportdokument och besvarar gärna relaterade frågor. Vi är stolta över all den specialkompetens inom utbildning och forskning, stadsutveckling och finansiell utveckling som ryms under Handelskammarens tak.

En växande region

Skåne står inför en rad utmaningar men har också oändliga möjligheter att skapa ett blomstrande näringsliv, regionalt och internationellt med Sveriges bästa läge.

Att vidareutveckla Öresundsregionen och möjliggöra för smidigare företagsamhet över sundet är en utvecklingsfråga som med ID-kontrollernas införande under vintern 2016 blivit central. Även Öresundsbron, som Handelskammaren förespråkade tidigt, är på väg att nå sin fulla kapacitet vilket öppnar upp för en ny fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör, HH-förbindelsen. Samtidigt ökar trängseln på de skånska vägarna genom stora flöden av transittrafik vilket kommer att leda till alltmer kännbar trängsel som riskerar att hämma tillväxten och tillgängligheten.

Vi arbetar också med kompetensfrågan, hur vi tillgodoser behovet av arbetskraft inom olika områden då vi ser att efterfrågan på specialkunskaper ökar från företagen. Genom att samverka med andra aktörer och organisationer skapar vi projekt för att hitta och utveckla kompetens i regionen.

Du får mer än gärna höra av dig om du vill veta mer eller diskutera någonting med oss!

0