Kompetens

En av de största utmaningar som näringslivet står inför är framtidens kompetensförsörjning. Handelskammaren arbetar både operativt och strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor. Fokus ligger bland annat på lärarjobb, yrkeshögskolor och samverkan mellan forskning och näringsliv.

Projekt inom Kompetens

Handelskammarens 100-lista

Handelskammarens 100-lista, skapad för att öka mångfalden och kompetensen i det sydsvenska näringslivet. På listan hittar du fler än 200 styrelsekompetenta kvinnor redo att bidra med sin kompetens.
Läs mer

Yrkeshögskolan

Handelskammaren och Region Skåne arbetar tillsammans för en bättre matchning på arbetsmarknaden. De flesta arbetsgivarna har svårt att rekrytera och hitta rätt kompetens. Kompetensförsörjning är en av de viktigaste frågorna för Handelskammarens medlemsföretag.
Läs mer

Gymnasial lärlingsanställning

Gymnasial lärlingsanställning, GLA, är en ny modern gymnasieutbildning. Som arbetsgivare är du med och formar innehållet tillsammans med skolan och ni tar gemensamt ansvar för att utbilda nästa generations medarbetare.
Läs mer

Sveriges Bästa Lärare

Handelskammaren delar årligen ut priset ”Sveriges bästa lärare” till en lärare som med sitt engagemang och entusiasm bidrar till den svenska skolans utveckling. Tanken är att hylla det som är bra med skolan och lyfta läraryrket. Det är lärarna som är den helt avgörande faktorn för resultatet i den svenska skolan.
Läs mer

Dubbel Yrkesutbildning

Dubbel Yrkesutbildning matchar kandidater och företag. Projektet ger nyanlända chansen att kombinera yrkesutbildning med praktik på företaget.
Läs mer

Pythagoras Quest

Tävlingen Pythagoras Quest är ett initiativ från Handelskammaren och Malmö Borgarskola för att lyfta betydelsen av att vara bra på matematik för framtidens arbetskraft. Sveriges största lagtävling i matematik för högstadieelever har mött stort positivt gensvar från både elever och lärare.
Läs mer

ILC

International Language Competition är en nationell tävling för grund- och gymnasieskolor med syfte att motivera och intressera elever för språk. Huvudarrangörerna är Handelskammaren och Mundolingue och tävlingen genomförs i samarbete med It’slearning.
Läs mer

Smart Start Graduate Trainee

Smart Start Graduate Trainee är ett ettårigt traineeprogram i Blekinge, Kalmar- och Kronobergs län. Programmet gör det enkelt för företagen att knyta till sig ambitiösa, univeristetsutbildade talanger för att trygga kompetensförsörjningen.
Läs mer