Kompetens

En av de största utmaningar som näringslivet står inför är framtidens kompetensförsörjning. Handelskammaren arbetar både operativt och strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor. Fokus ligger bland annat på lärarjobb, yrkeshögskolor och samverkan mellan forskning och näringsliv.

Projekt inom Kompetens