Källkodsdeponering

Handelskammaren kan fungera som en oberoende part för att stödja företag i sin affärsverksamhet. Bland annat kan företag deponera sin källkod, ritningar eller andra typer av digitala dokument hos Handelskammaren.

Varför deponera din källkod hos Handelskammaren?

Att deponera sin källkod är en säkerhetsåtgärd. Vid exempelvis konkurs eller bortfall av nyckelpersoner som utvecklat programmet uppstår problem. Ett val som köparen då ställs inför är att antingen fortsätta använda ett program som inte kan uppdateras eller göra en investering i ett nytt system och/eller programvara.

Lösningen är att leverantören och köparen kommer överens om att källkoden och nödvändig dokumentation deponeras hos en oberoende part. På så sätt kan köparen under vissa förutsättningar få tillgång till källkoden om det uppstår problem. En annan programmerare har då möjlighet att uppdatera och vidareutveckla programmet. Genom att deponera sin källkod hos Handelskammaren garderar man sig mot eventuella problem.

Hur gör man?

  1. Tre exemplar av Handelskammarens avtal om deposition av källkoden fylls i och undertecknas av både säljaren och köparen av programvaran.
  2. Källkoden och eventuell tillhörande dokumentation sparas på en eller flera CD-skivor, USB-minnen eller liknande medium för datalagring.
  3. Förpacka källkoden i tillslutet emballage som skyddar innehållet mot ljus, fukt och mildare stötar.
  4. Ange på emballaget uppgift om avtalsparternas namn, datum för inlämnande av källkoden och uppgift om den inlämnade källkodens innehåll.
  5. Sedan skickas källkoden och tre exemplar av depositionsavtalet i en rekommenderad försändelse till vårt kontor i Malmö (adress: Skeppsbron 2, 211 20 Malmö).

Vad kostar det?

I samband med att depositionen görs ska en uppläggningsavgift erläggas. Den är 7 000 kr för medlemmar i Handelskammaren och 9 500 kr för övriga. Den inkluderar ett års deposition. För varje därefter påbörjad 12-månadersperiod ska en årsavgift erläggas som uppgår till 5 000 kr för medlemsföretag och 6 800 kr för övriga.

Vid varje tillfälle som den deponerade källkoden byts ut utgår en avgift om 1 000 kr för medlemsföretag och 1 350 kr för övriga. Moms tillkommer på alla angivna priser.

Relaterade dokument

Allmänna bestämmelser för källkodsdeponering

Avtal om källkodsdeponering

General terms and conditions for deposit of source code

Agreement regarding deposit of source code

0