Hållbarhetsnätverket

Handelskammarens Hållbarhetsnätverk vill bidra till att skapa de bästa förutsättningarna för näringslivet att vara en del av lösningen för miljöns och samhällets utmaningar, lokalt, nationellt och globalt. Fokus för nätverket är näringslivets möjligheter och utmaningar inom hållbarhetsområdet.

Deltagarna träffas regelbundet under året och får möjlighet att bredda sina kontaktytor, förbättra sina kunskaper inom hållbarhet samt tillgång till de senaste rönen. Medlemskapet är inte knutet till någon särskild position i företaget och det är branschöverskridande. 2011 drog nätverket igång under namnet ”Tankesmedjan” och samlar företag från Handelskammarens hela verksamhetsområde. Träffarna genomförs i Sydsverige, eller online.

Innehåll

På mötena läggs fokus på aktuella frågor inom hållbarhetsområdet och hur näringslivet i ett tidigt skede kan arbeta strategiskt och aktivt med detta. Utgångspunkt är FN:s globala mål och delmål, samt behovet av att accelerera arbetet för att år 2030 nå i mål. Med Handelskammaren som plattform samlar vi kunskap och erfarenhet för att driva viktiga frågor framåt, skapa debatt och momentum.

Medlemskap

  • Medlemspris på Hållbarhetsnätverkets event
  • 7-9 event per år
  • Er logo visas på vår hemsida i samband med nätverket
  • Värdefulla kontakter inom hållbarhetsområdet
  • Hållbarhetskunskap och inspiration ur både ett lokalt, nationellt och globalt perspektiv
  • Inbjudan och rabatterat pris till konferenser så som Vattendagen och Miljötillståndsdagen
  • Tillgång till andra nätverk och övriga 2 500 medlemsföretag i Handelskammaren. Vissa möten är exklusivt för nätverkets medlemmar
  • Medlemskapet gäller hela verksamheten oavsett storlek
  • Delaktiga i utformning av innehållet
  • En plattform där ni kan inspirera andra med er hållbarhetsresa

Medlemmar i Hållbarhetsnätverket

Kostnad

Kostnad för medlemskap i nätverket är 4 500 kr per år för medlemsföretag i Handelskammaren. Övriga betalar 6 500 kr. Avgiften gäller för upp till tre personer på samma företag. Medlemmar i nätverket deltar kostnadsfritt. Moms tillkommer. Företag kan löpande ansluta sig.

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.

Informationsblad om nätverket


Plastrapport på gång – vill du vara med?

För femte året i rad kommer Handelskammaren presentera en rapport i hållbarhetens tecken – denna gång med fokus på plast. Genom goda företagsexempel lyfter vi plastens fördelar samt hur företag tar sig an plastens utmaningar. Inom kort publiceras skriften här.


Kartläggning av hållbarhet i näringslivet

I rapporten Hållbarhet i det sydsvenska näringslivet har Handelskammaren kartlagt det sydsvenska näringslivets arbete med Agenda 2030 och dess 17 hållbarhetsmål. Totalt har 150 företagsledare i Sydsverige deltagit i undersökningen.


Tidigare rapporter i serien ”Svenska företag tar täten”