Hållbarhetsnätverket

Välkommen att delta i ett av Sydsveriges aktivaste hållbarhetsnätverk för att tillsammans skapa ett framtidssäkrat näringsliv som är i linje med Agenda 2030. Vi vill tillsammans med våra medlemmar vara en arena för dig som vill utöka ditt nätverk och vara en ledare inom hållbarhet.  

Om nätverket

Handelskammarens Hållbarhetsnätverk vill bidra till att skapa de bästa förutsättningarna för näringslivet att vara en del av lösningen för miljöns och samhällets utmaningar, lokalt, nationellt och globalt. Fokus för nätverket är att skapa en plattform för att dela erfarenheter och kunskap över näringslivets möjligheter och utmaningar inom hållbarhetsområdet, samt visa på goda exempel.​

Deltagarna träffas regelbundet under året i både Malmö, Växjö och Helsingborg, utöver de webbinarium som anordnas. Medlemmarna får inte bara möjligheten att öka sitt nätverk med andra ledare inom hållbarhetsområdet, utan även förbättra sina kunskaper inom området samt tillgång till de senaste omvärldsbevakningarna. ​

Medlemskapet är inte till någon särskild position i företaget och det är branschöverskridande. Nätverket – som vid sin start gick under namnet ”Tankesmedjan” – består i dag av nästan 200 medlemmar från hela vårt verksamhetsområde.

Fokus

På mötena läggs fokus på aktuella frågor inom hållbarhetsområdet och hur näringslivet i ett tidigt skede kan arbeta strategiskt och aktivt med detta. Utgångspunkt är FN:s globala mål och delmål, samt behovet av att accelerera arbetet för att år 2030 nå i mål. Med Handelskammaren som plattform samlar vi kunskap och erfarenhet för att driva viktiga frågor framåt och visa på de goda exemplen som finns. Förhoppningen är att du som ledare inom hållbarhet blir inspirerad och stärkt att driva arbetet framåt.

Medlemskap

  • Kostnadsfritt deltagande på Hållbarhetsnätverkets event​
  • Ca 10 event per år​
  • Fysiska nätverksträffar i Malmö och Växjö​
  • Nya och värdefulla kontakter inom hållbarhetsområdet​
  • Erfarenhets- & kompetensutbyte​
  • Fördjupad kunskap om hållbarhet och näringslivets roll​
  • Inbjudan och rabatterat pris till konferenser och utbildningar
  • Tillgång till andra nätverk och övriga 2 500 medlemsföretag i Handelskammaren. Vissa möten är exklusivt för nätverkets medlemmar​
  • Tillsammans utforma innehållet och får gärna vara delaktig i att leda föreläsningar, workshops och rundabordssamtal

Medlemmar i Hållbarhetsnätverket

Kostnad

En person: Kostnaden för medlemskap i nätverket är 4 500 kr per person och år för medlemsföretag i Handelskammaren. Övriga betalar 6 500 kr per person och år. Moms tillkommer. 

Två personer: Vill ni ansluta två personer blir kostnaden 7 000 kr per år för medlemsföretag i Handelskammaren. Övriga betalar 10 500 kr. Moms tillkommer.

Tre till tio personer: Är ni fler som vill vara med i Hållbarhetsnätverket? Då kan ni välja ett utökat medlemskap som omfattar tio namngivna personer. Kostnaden är då 9 000 kr per år för medlemsföretag i Handelskammaren. Övriga betalar 13 500 kr per år. Moms tillkommer. 

Företag kan löpande ansluta sig. Vill du veta mer om medlemskapet? Kontakta Anna.


Managementutbildning inom Sustainable Business & Leadership

Unik managementutbildning inom hållbarhet och ledarskap!
Detta är en utbildning för dig som vill ta nästa steg inom hållbarhet och ledarskap. Utbildningen lär dig arbeta med hållbarhet från ett strategiskt, affärsmässigt och ledarskapsperspektiv. Helt enkelt en av de unika managementutbildningarna inom hållbarhet och ledarskap i Sverige, framtagen i samarbete med IHM Business School.

Läs mer om utbildningen här.


Relaterade dokument

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.


Handelskammaren och hållbarhet

Läs gärna mer om Handelskammarens hållbarhetsarbete här.

0