Hållbarhetsnätverket

Välkommen att delta i ett av Sydsveriges aktivaste hållbarhetsnätverk för att tillsammans skapa ett framtidssäkrat näringsliv som är i linje med Agenda 2030. Vi vill tillsammans med våra medlemmar vara en arena för dig som vill utöka ditt nätverk och vara en ledare inom hållbarhet.  

Om nätverket

Handelskammarens Hållbarhetsnätverk vill bidra till att skapa de bästa förutsättningarna för näringslivet att vara en del av lösningen för miljöns och samhällets utmaningar, lokalt, nationellt och globalt. Fokus för nätverket är att skapa en plattform för att dela erfarenheter och kunskap över näringslivets möjligheter och utmaningar inom hållbarhetsområdet, samt visa på goda exempel.​

Deltagarna träffas regelbundet under året i både Malmö, Växjö och Helsingborg, utöver de webbinarium som anordnas. Medlemmarna får inte bara möjligheten att öka sitt nätverk med andra ledare inom hållbarhetsområdet, utan även förbättra sina kunskaper inom området samt tillgång till de senaste omvärldsbevakningarna. ​

Medlemskapet är inte till någon särskild position i företaget och det är branschöverskridande. Nätverket – som vid sin start gick under namnet ”Tankesmedjan” – består i dag av över 150 medlemmar från hela vårt verksamhetsområde.

Fokus

På mötena läggs fokus på aktuella frågor inom hållbarhetsområdet och hur näringslivet i ett tidigt skede kan arbeta strategiskt och aktivt med detta. Utgångspunkt är FN:s globala mål och delmål, samt behovet av att accelerera arbetet för att år 2030 nå i mål. Med Handelskammaren som plattform samlar vi kunskap och erfarenhet för att driva viktiga frågor framåt och visa på de goda exemplen som finns. Förhoppningen är att du som ledare inom hållbarhet blir inspirerad och stärkt att driva arbetet framåt.

Medlemskap

 • Kostnadsfritt deltagande på Hållbarhetsnätverkets event​
 • Ca 10 event per år​
 • Fysiska nätverksträffar i Malmö, Växjö och Helsingborg​
 • Nya och värdefulla kontakter inom hållbarhetsområdet​
 • Erfarenhets- & kompetensutbyte​
 • Fördjupad kunskap om hållbarhet och näringslivets roll​
 • Inbjudan och rabatterat pris till konferenser och utbildningar
 • Tillgång till andra nätverk och övriga 2 500 medlemsföretag i Handelskammaren. Vissa möten är exklusivt för nätverkets medlemmar​
 • Tillsammans utforma innehållet och får gärna vara delaktig i att leda föreläsningar, workshops och rundabordssamtal

Medlemmar i Hållbarhetsnätverket

Kostnad

En person: Kostnaden för medlemskap i nätverket är 4 500 kr per person och år för medlemsföretag i Handelskammaren. Övriga betalar 6 500 kr per person och år. Moms tillkommer. 

Två personer: Vill ni ansluta två personer blir kostnaden 7 000 kr per år för medlemsföretag i Handelskammaren. Övriga betalar 10 500 kr. Moms tillkommer.

Tre till tio personer: Är ni fler som vill vara med i Hållbarhetsnätverket? Då kan ni välja ett utökat medlemskap som omfattar tio namngivna personer. Kostnaden är då 9 000 kr per år för medlemsföretag i Handelskammaren. Övriga betalar 13 500 kr per år. Moms tillkommer. 

Företag kan löpande ansluta sig. Vill du veta mer om medlemskapet? Kontakta Elisabeth.


Managementutbildning inom Sustainable Business & Leadership

Unik managementutbildning inom hållbarhet och ledarskap!
Detta är en utbildning för dig som vill ta nästa steg inom hållbarhet och ledarskap. Utbildningen lär dig arbeta med hållbarhet från ett strategiskt, affärsmässigt och ledarskapsperspektiv. Helt enkelt en av de unika managementutbildningarna inom hållbarhet och ledarskap i Sverige, framtagen i samarbete med IHM Business School.

Bakgrund

Hållbarhet är ett stort område som varje aktör i samhället behöver förhålla sig till idag. Det är en tydlig strategisk fråga, och inte minst lika operativ. Idag finns det inte många utbildningar som utrustar dig som bär detta ansvar att få de verktygen du behöver för att driva en förändring.

Sydsvenska Handelskammaren har därför tillsammans med IHM Business School tagit fram en utbildning för att möta behovet för att inte bara se till teori och omvärldsbevakning utan även kombinera det med praktik och det strategiska och operativa arbetet.

Målgrupp

Hållbarhetschefer: En managementutbildning som stärker hållbarhetschefers roll med strategiarbete och förändringsarbete. Om du inte är med i ledningsgruppen skapar den förutsättningar för dig att ta en plats där.
Ledningsgrupper/VD/styrelse: Utbildningen riktar sig även till ledningsgrupper som behöver förstå hållbarhet ur det strategiska och operativa perspektivet för att vägleda företaget in i framtiden.

Varför Sustainable Business & Leadership?

En unik managementutbildning som ger dig kunskap, förståelse och möjligheterna att lyfta ert företags strategiska arbete och framtidssäkra företaget.

Mer i detalj ger dig utbildningen:

 • Bygg en stabil grund att stå på
 • Med en ökad kunskap om omvärlden, forskning, lagar och trender kan du tydligare se ditt företags roll i sammanhanget
 • Skapa förändring på riktigt
 • Med en utbildning som fokuserar på det operativa arbetet ger det dig en verktygslåda med konkreta verktyg och företagsexempel som hjälper dig med implementeringen
 • Fokusera på affärsutveckling och förändringsledning
 • Med förståelse för affärsekonomin och olika affärsmodeller kan du öka ditt företags värdeskapande och utveckla en långsiktigt hållbar strategi och verksamhet
 • Utveckla ett hållbart ledarskap
 • Med ökat mod och självförtroende att leda en förändring får du utrymme att reflektera över egna erfarenheter och utmaningar och stärkt att axla ledarskapet för en mer hållbar värld
 • Du får med dig verktyg, strategier & plan som är startklar för implementering

Mer information om utbildningen hittar du här.


Relaterade dokument

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.


Handelskammaren och hållbarhet

Läs gärna mer om Handelskammarens hållbarhetsarbete här.

0