Säkerhet & Trygghet

Ett tryggt och säkert samhälle är en av grundstenarna i Handelskammarens vision för Sydsverige 2025. En region som är attraktiv både för befintliga företag men också internationell arbetskraft och företag som ännu inte etablerat sig i regionen