Säkerhet & Trygghet

Ett tryggt och säkert samhälle är en av grundstenarna i Handelskammarens vision för Sydsverige 2025. En region som är attraktiv både för befintliga företag men också internationell arbetskraft och företag som ännu inte etablerat sig i regionen

Projekt inom Säkerhet & Trygghet

Skåne tillsammans mot narkotika

Samhällets insatser mot narkotikan i Skåne ska intensifieras. Det är syftet med satsningen Skåne tillsammans mot narkotika som Länsstyrelsen Skåne, Polisen, Region Skåne, Kriminalvården, Tullverket, Skånes Kommuner och Handelskammaren ligger bakom.
Läs mer

Digital säkerhet

Övervakning och digital säkerhet i relation till personlig frihet och trygghet. Det handlar om ökad polisiär närvaro och offentlig övervakning. Runt om i världen används olika system i säkerhetens namn. En viktig fråga är om medborgare är beredda att byta personlig frihet mot dessa typer av system.
Läs mer

Tillsammans mot brott

2018 påbörjade Länsstyrelsen Skåne, Polismyndigheten region Syd, Region Skåne, Kriminalvården region Syd, Tullverket, Kommunförbundet Skåne och Handelskammaren ett arbete utifrån det gemensamma programmet Skåne tillsammans mot brott.
Läs mer