Tidningen Sydsvenskt Näringsliv

Det är den enda branschöverskridande näringslivstidningen i Sydsverige och vänder sig främst till de ca 2 500 medlemsföretagen, politiker och andra makthavare.
Är du intresserad av att annonsera? All info om priser och utgivning finns här

0