Diplomutbildning: Import- och Exportkunskap

Med goda kunskaper har du de rätta förutsättningarna att genomföra internationella affärer så att den uppgjorda kalkylen håller och att inga obehagliga överraskningar uppkommer. Handelskammaren anordnar därför en diplomutbildning som består av sex av våra utbildningar inom området internationell handel.

Utbildningarna som ingår är:

  1. Praktisk hantering av exportdokument
  2. Made in Sweden? (Frihandelsbestämmelser och ursprungsregler)
  3. Lär dig tulldeklarera vid import
  4. Incoterms® 2020 – Använder du rätt leveransvillkor?
  5. Praktisk remburshantering
  6. Internationell kontraktsskrivning

Utbildningstillfällena ges i samband med ordinarie utbildningar i Handelskammarens regi och ska vara avslutade inom en tvåårsperiod. Diplomutbildningen avslutas med ett skriftligt prov. Efter godkänt resultat erhåller du ett diplom som certifierar din gedigna kunskap.

Målgrupp

Diplomutbildningen vänder sig till alla på företaget som är berörda av internationell handel: inköpare, säljare, skeppningspersonal, tulladministratörer m fl.

Pris

Diplomutbildningen, som omfattar samtliga kurser ovan, kostar 31 600 kr. Är ditt företag medlem i Handelskammaren reduceras priset till 21 100 kronor. Moms tillkommer.

Arbetar du bara med import går det att välja bort kurs 1 och 2. På samma sätt kan du som sysslar med export avstå kurs 3. Diplomutbildningen kommer då att bara omfatta Importkunskap respektive Exportkunskap.

Prisavdrag ges för eventuella utbildningar som du redan gått och vill tillgodoräkna dig. Kontakta oss för en uppgift. Likaså som du endast avser ta diplom för enbart import respektive export.

Anmälan och frågor

För att delta i ”Diplomutbildning – Import- och Exportkunskap” anmäler du dig direkt på e-post till Ulrika Dieroff eller telefon 040-690 24 29. Hon svarar också på frågor om innehåll, prisavdrag etc. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.

0