Unga Ledare

Nätverket för Sydsveriges unga ledare

Att arbeta som ledare idag ställer höga krav på såväl individ som organisation. Det kan ibland vara svårt att som ung ledare få de förutsättningar man behöver. Handelskammaren erbjuder därför ett ledarskapsprogram för unga ledare som ger deltagaren möjlighet till personlig utveckling, inspiration samt möjligheter att knyta nyttiga kontakter i det sydsvenska näringslivet.

Mål

Att få förmånen att ingå i nätverket gynnar såväl individens som företagets utveckling, samt skapar förutsättningar för ett gott ledarskap. Målet med nätverket är att inspirera den Unga Ledaren till att bli en stor människa som känner sig trygg i sig själv.

Nätverkets organisation

Varje grupp består av 6-8 deltagare som träffas vid 6-8 tillfällen under ett års tid. Vid varje mötestillfälle fokuserar vi kring ett tema som berör ledarskap. Detta görs oftast med hjälp av externa gästföreläsare. Under våra träffar finns det även utrymme för erfarenhetsutbyte och diskussioner.

Träffa en av våra Unga Ledare

Utbildningsprogram

Vi skräddarsyr programmet efter de önskemål som gruppen har kring sin utveckling. Teman som vi fokuserar på under året varierar beroende på gruppen. Exempel på områden som vi har berört är:

  • Självledarskap
  • Stress & stresshantering
  • Retorik/presentationsteknik
  • Engagerat medarbetarskap
  • Hållbarhet
  • Mindfulness
  • Modigt ledarskap
  • Konflikthantering/svåra samtal
  • Förändringsarbete i samhället

Mentor

Varje deltagare i nätverket får också tillgång till en mentor ur det sydsvenska näringslivet. Mentor och adept träffas vid minst sex tillfällen under året.

Träffa en mentor

Pris

Pris för deltagande under ett år är 39 000:- (ex moms). Under det år man är med i nätverket får man delta fritt i Handelskammarens alla arrangemang runt om i Sydsverige. Vi uppmuntrar deltagarna att utnyttja dessa tillfällen för att på ett naturligt sätt lära sig nätverka och knyta nya kontakter.

Nätverket är endast öppet för medlemsföretag i Handelskammaren och nya grupper startar efterhand som de fylls.

Vi träffar dig gärna och berättar hur du kan passa in i vårt nätverk för unga ledare!

Skriv ut informationsblad.

0