Unga Ledare

Nätverket för Sydsveriges unga ledare

Att arbeta som ledare idag ställer höga krav på såväl individ som organisation. Det kan ibland vara svårt att som ung ledare få de förutsättningar man behöver. Handelskammaren erbjuder därför ett nätverk för unga ledare som ger deltagaren möjlighet till strategiutveckling, inspiration samt möjligheter att knyta nyttiga kontakter i det sydsvenska näringslivet.

Syfte

Att få förmånen att ingå i nätverket gynnar såväl individens som företagets utveckling, samt skapar förutsättningar för ett gott ledarskap. Syftet med nätverket är att man ska utvecklas som ledare och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Nätverkets organisation

Varje grupp består av 6-8 deltagare som träffas vid 6-8 tillfällen under ett års tid. Vid varje mötestillfälle fokuserar vi kring ett tema som berör ledarskap. Detta görs oftast med hjälp av externa gästföreläsare. Under våra träffar finns det även utrymme för erfarenhetsutbyte och diskussioner.

Träffa en av våra Unga Ledare

Utbildningsprogram

Vi skräddarsyr programmet efter de önskemål som gruppen har kring sin utveckling. Teman som vi fokuserar på under året varierar beroende på gruppen. Exempel på områden som vi har berört är:

  • Självledareskap
  • Stress & stresshantering
  • Branding/presentationsteknik
  • Arbetsrätt
  • Mindfulness
  • Talespersonsutbildning
  • Konflikthantering
  • Grundläggande lobbying

Mentor

Varje deltagare i nätverket får också tillgång till en mentor ur det sydsvenska näringslivet. Mentor och adept träffas vid minst sex tillfällen under året.

Träffa en mentor

Pris

Pris för deltagande under ett år är 39 000:- (ex moms). Under det år man är med i nätverket får man delta fritt i Handelskammarens alla arrangemang runt om i Sydsverige. Vi uppmuntrar deltagarna att utnyttja dessa tillfällen för att på ett naturligt sätt lära sig nätverka och knyta nya kontakter.

Nätverket är endast öppet för medlemsföretag i Handelskammaren och nya grupper startar efterhand som de fylls.

Vi träffar dig gärna och berättar hur du kan passa in i vårt nätverk för unga ledare!

Skriv ut informationsblad.