Utbildning

Handelskammaren genomför varje år ett stort antal utbildningar inom olika områden. Flera av dem tar upp ämnen som handlar om internationell handel och tullbestämmelser.

Våra arrangemang anordnas på flera orter runt om i Sydsverige – ofta flera gånger varje år. Utbildningar om hur man tulldeklarerar vid import, utformar exportdokument och väljer lämpligt leveransvillkor återkommer regelbundet. Andra utbildningar genomförs bara någon gång per år. Vi kan även företagsanpassa utbildningar nedan. Kontakta oss gärna för mer information.

De utbildningar som återkommer regelbundet är:

Grundkurser

Använder du rätt leveransvillkor?

Vid köp och försäljning använder nästan alla företag någon form av leveransvillkor. Sedan förste januari 2020 gäller Incoterms® 2020. Många har en oriktig uppfattning om leveransvillkorens betydelse och väljer därför fel villkor när en affär görs upp. Med denna grundkurs kan du i dina affärer välja bästa risk- och kostnadsfördelning mellan säljare och köpare samt fastställa vem som ska sköta kontakterna med transportör och tullmyndigheter i Sverige och utlandet.

Exportkunskap för säljare

Denna heldagsutbildning vänder sig till dig som är ansvarig och delaktig i internationell försäljning och som behöver veta mer om bland annat leveransvillkor och tullbestämmelser. Ofta kör man på i gammal vana och tänker inte på vilka alternativ som finns eller hur villkoren ska kunna uppfyllas när det är dags för leverans.

Lär dig tulldeklarera vid import!

För att kunna tulldeklarera rätt krävs kunskap om ett omfattande regelverk. I den här heldagskursen ingår en genomgång av bestämmelserna för tullvärde, varuklassificering samt kraven på ursprungsdokumentation som gäller i handeln med de länder EU har slutit frihandelsavtal.

Praktisk hantering av exportdokument

Under denna kurs sker en genomgång av hur de vanligaste exportdokumenten ska fyllas i och hanteras för att du och inte minst mottagaren ska slippa problem. Ofullständiga eller felaktiga exportdokument kan leda till leveransförseningar och i värsta fall till att köparen väljer en av dina konkurrenter vid nästa affär.

Praktisk remburshantering

En heldag om praktisk remburshantering. Det finns många riskmoment i internationell handel och ett riskmoment är själva betalningen. Vi går igenom de olika betalningsformerna och specifikt inriktar oss på rembursaffären. Allt i syfte att förbättra dina kunskaper om vanliga misstag, vad man bör tänka på och hur man undviker fallgropar i dokumenthanteringen.

Tullkunskap för inköpare

Ökad kunskap bland flera personer på företaget minskar risken för förseningar av importsändningar vid gränserna samt att man drabbas av tulltillägg och andra fördyrande omkostnader. Passa på att få en inblick i hur importformaliteterna går till och vad man ska tänka på innan en beställning görs!

Fördjupningskurser

Fördjupa dina remburskunskaper

Rembursen spelar ofta en stor roll vid internationella affärer. Hur en remburs är utformad kan många gånger vara avgörande för om en affär blir av. Redan vid förhandlingstillfället är det viktigt att säljare och köpare har kunskaper om hur rembursen fungerar som säkerhet och betalningssätt.

Under seminariet kommer tillämpning av dokumentreglerna att gås igenom. Deltagarna kommer också att få arbeta i grupp med olika uppgifter samt diskutera vanliga praktiska problem och svårigheter i remburshanteringen.

Made in Sweden, eller hur?

Detta är en kurs om ursprungsregler och frihandelsavtal. Att bara skriva i vilket land en vara är tillverkad på en faktura räcker inte för att tullfrihet ska medges i importlandet. En och samma vara kan faktiskt få olika ursprungsland beroende på vart varorna ska exporteras och vilka regler som används!

0