Utbildning

Handelskammaren genomför varje år ett stort antal utbildningar inom olika områden. Flera av dem tar upp ämnen som handlar om internationell handel och tullbestämmelser.

Våra arrangemang anordnas på flera orter runt om i Sydsverige – ofta flera gånger varje år. Utbildningar om hur man tulldeklarerar vid import, utformar exportdokument och väljer lämpligt leveransvillkor återkommer regelbundet. Andra utbildningar genomförs bara någon gång per år. Vi kan även företagsanpassa utbildningarna nedan. Kontakta oss gärna för mer information.

De utbildningar som återkommer regelbundet är:

Grundkurser

Använder du rätt leveransvillkor?

Vid köp och försäljning använder nästan alla företag någon form av leveransvillkor. Sedan förste januari 2020 gäller Incoterms® 2020. Många har en oriktig uppfattning om leveransvillkorens betydelse och väljer därför fel villkor när en affär görs upp. Med denna grundkurs kan du i dina affärer välja bästa risk- och kostnadsfördelning mellan säljare och köpare samt fastställa vem som ska sköta kontakterna med transportör och tullmyndigheter i Sverige och utlandet.

Lär dig exportera!

Denna heldagsutbildning vänder sig till dig som arbetar med export och som behöver veta mer om bland annat exportprocessen, leveransvillkor och tullbestämmelser. Kursen tar också upp aktuella restriktioner som är viktiga att känna till vid varuexport.

Lär dig tulldeklarera vid import!

För att kunna tulldeklarera rätt krävs kunskap om ett omfattande regelverk. I den här heldagskursen ingår en genomgång av bestämmelserna för tullvärde, varuklassificering samt kraven på ursprungsdokumentation som gäller i handeln med de länder EU har slutit frihandelsavtal.

Praktisk hantering av exportdokument

Under denna kurs sker en genomgång av hur de vanligaste exportdokumenten ska fyllas i och hanteras för att du och inte minst mottagaren ska slippa problem. Ofullständiga eller felaktiga exportdokument kan leda till leveransförseningar och i värsta fall till att köparen väljer en av dina konkurrenter vid nästa affär.

Praktisk remburshantering

En heldag om praktisk remburshantering. Det finns många riskmoment i internationell handel och ett riskmoment är själva betalningen. Vi går igenom de olika betalningsformerna och specifikt inriktar oss på rembursaffären. Allt i syfte att förbättra dina kunskaper om vanliga misstag, vad man bör tänka på och hur man undviker fallgropar i dokumenthanteringen.

Grundkurs i klassificering

En av de viktigaste uppgifterna vid all tullhantering är varukoden. I kursen ”Grundkurs i klassificering” får du verktygen som hjälper dig att ta fram korrekta varukoder för dina produkter. När varukoden stämmer kan du vara trygg med att du betalar korrekta avgifter och inte handlar med varor som är förbjudna eller kräver särskilda tillstånd.

Fördjupningskurser

Fördjupa dina remburskunskaper

Rembursen spelar ofta en stor roll vid internationella affärer. Hur en remburs är utformad kan många gånger vara avgörande för om en affär blir av. Redan vid förhandlingstillfället är det viktigt att säljare och köpare har kunskaper om hur rembursen fungerar som säkerhet och betalningssätt.

Under seminariet kommer tillämpning av dokumentreglerna att gås igenom. Deltagarna kommer också att få arbeta i grupp med olika uppgifter samt diskutera vanliga praktiska problem och svårigheter i remburshanteringen.

Made in Sweden, eller hur?

Detta är en kurs om ursprungsregler och frihandelsavtal. Att bara skriva i vilket land en vara är tillverkad på en faktura räcker inte för att tullfrihet ska medges i importlandet. En och samma vara kan faktiskt få olika ursprungsland beroende på vart varorna ska exporteras och vilka regler som används!

0