Regionalt anpassad politik

One solution does not fit all. För att varje del av vårt land ska kunna utvecklas på bästa sätt krävs regionalt anpassade lösningar utifrån de olika förutsättningar som råder. Handelskammaren har i många år arbetat för en regionreform och för att föra fram regionala aspekter i svensk näringspolitik. Handelskammaren verkar bland annat för bättre analysunderlag som kan göra näringspolitiken mer relevant.

Projekt inom Regionalt anpassad politik