Trade Network

Nätverket för dig som arbetar med internationell handel

Du som arbetar med export, försäljning, import, inköp, skeppning, logistik, tull och trade compliance fyller en viktig funktion för ditt företags internationella affärer. Genom rätt kunskaper och genom att även vara insatt i framtida förändringar i ett tidigt skede kan ditt företag göra effektivare affärer och förbereda sig inför kommande förändringar i tid.

Deltagarna i Trade Network träffas regelbundet under året och genom nätverket får de möjlighet att:

  • bredda sina kontaktytor,
  • utbyta erfarenheter med andra deltagare,
  • förbättra sina kunskaper om internationell handel och
  • få tillgång till aktuell information om kommande förändringar på området.

Nätverkets organisation

Nätverket bjuds in till ca fem till tio möten per år.­­ Vid varje tillfälle fokuserar vi på ett aktuellt tema. Som deltagare i nätverket deltar du kostnadsfritt på träffarna och vi ser gärna att du som deltagare kommer med förslag på ämnen. Mötena sker både fysiskt och digitalt. De fysiska träffarna sker företrädelsevis i Malmö och Växjö. Idag har nätverket närmare 350 deltagare från olika företag och branscher i hela Sydsverige. Se vilka företag som är med längst ner på denna sidan.

Årsavgift

En person: Kostnaden för nätverket är 4 500 kr per person och år för medlemsföretag i Handelskammaren. Övriga betalar 6 500 kr per person och år. Moms tillkommer. 

Två personer:  Vill ni ansluta 2 personer blir kostnaden 7 000 kr per år för medlemsföretag i Handelskammaren. Övriga betalar 10 500 kr. Moms tillkommer.

Tre till tio personer: Är ni fler som vill vara med i Trade Network? Då kan ni välja att ansluta upp till tio namngivna personer. Kostnaden är då 9 000 kr per år för medlemsföretag i Handelskammaren. Övriga betalar 13 500 kr per år. Moms tillkommer.  

Relaterade dokument

Mer information finns i Trade Network Informationsblad men du får gärna kontakta oss direkt om du vill veta mer. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.

Kommande träffar

Kommande träffar hittar du längst ner på denna sida. Vi tar gärna emot tips och önskemål på ämnen till våra träffar.

Våra senaste träffar

2024

Vi inledde året med att få en uppdatering kring innehållet i EU:s tolfte sanktionspaket och det nya kravet på ”no Russia” klausul för vissa avtal. Föreläsare var Olof Johannesson från Baker McKenzie Advokatbyrå.

Vilka trender och faktorer kan påverka världshandeln 2024? Vilka nya utmaningar möter svenska företag verksamma internationellt? Lena Sellgren, chefekonom Business Sweden, levererade en global konjunkturuppdatering tillsammans med trendspaning.

”Vart är vi på väg?” under den rubriken fick vi lyssna till Matilda Jarbin från Scanlog som belyste all den lagstiftning som påverkar transportsektorn som nu införs från EU:s lagstiftningspaket Fit for 55. Hon berättade även mer om hur den gröna omställningen går för sjö, flyg respektive väg samt lärde oss mer om olika alternativa bränslen som är under utveckling. Vi fick även lyssna till Björn Arwedahl från Roxtec som berättade om hur de arbetar för att ställa om sina transporter.

Exportkontroll är ett område som nu är under stor utveckling. Under denna föreläsning belyste Olof König och Larissa Barhebréus från Baker McKenzie Advokatbyrå nyheter och trender inom exportkontroll med fokus på EU, USA och Kina. De berättade även mer om EU:s senaste strategi med fokus på ”Ekonomisk säkerhet” och vad det kan innebära för exportkontroll.

Under rubriken ”Increasing compliance challenges in your China operations” belyste våra föreläsare Daria Yan och Fredrik Svensson Mannheimer Swartling Advokatbyrå samt Lars-Åke Severin PSU (China) Consulting Co.Ltd det förändrade landskapet i Kina och praktiska aspekter av EU:s lagförslag CSDDD.

Cecilia Ekholm och Mikael Ståhl från Utrikesdepartementet gav en omvärldsspaning med hållbarhetsfokus.

Olof Johannesson, Baker McKenzie Advokatbyrå, gav oss en genomgång av det trettonde sanktionspaketets innehåll och trender i omvärlden. Han uppdaterade oss även kring den sk ”No Russia” klausulen där det nu kommit mer vägledning från EU.

Driver eller motverkar dina avtal företagets hållbarhetsmål? Under den rubriken föreläste David Frydlinger, Cirio Advokatbyrå, kring hur EU:s hållbarhetslagstiftning förändrar hur vi förhandlar och utformar avtal.

Avskogningsförordningen kommer påverka många företag och olika branscher och innebär ett förbud att sälja produkter inom EU som bidrar till avskogning eller skogsförstörelse. Lagstiftningen omfattar en rad varor och innebär betydligt ökade krav på EU-företag som har handel med berörda varor. Vår föreläsare från ansvarig myndighet Skogsstyrelsen uppdaterade oss kring den nya lagstiftningen och de nya kraven.

Rundabordssamtal kring kommande förändringar på tullområdet har genomförts i Malmö, Växjö och Halmstad.

Lina Stenson gav en övergripande genomgång av de vanligaste standardavtalen i industri- och entreprenadbranschen, och när de kan användas.

Vår föreläsare Malin Helgesen presenterade vad den nya lagstiftningen CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) kommer att innebära, hur svenska företag påverkas och hur leverantörer som ingår i dessa leverantörskedjor påverkas.

En förändrad omvärld får nu tydlig påverkan på företags värdekedjor. Svenska företag verksamma internationellt behöver göra nya och mer långsiktiga analyser för att förstå hur omvärldsläget kan kräva förändrade strategier för sina värdekedjor. Detta belyste Pontus Sellberg, senior analytiker på Danske Bank, när han gick igenom en rad omvärldsfaktorer och vilka praktiska konsekvenser det kan få på företags värdekedjor.

Under första delen av 2024 har företag med import av CBAM-varor lämnat in sina första CBAM-rapporter. I dessa rapporter har man kunnat utgå från EU:s framtagna standardvärden men från och med 1 juli ska de faktiska utsläppsvärdena användas i de kvartalsvisa CBAM-rapporterna. Under detta webbinarium berättade Naturvårdsverket, Sveriges CBAM-myndighet, mer om övergången till rapporteringen av faktiska utsläppsvärden.

Tull, internprissättning, moms och punktskatter och hur de samverkar – det berättade våra föreläsare från Svalner Skatt & Transaktion under ett lunchseminarium.

Anders Leissner från Advokatfirman Vinge gav en en övergripande genomgång kring hur amerikansk lagstiftning på sanktions- och exportkontrollområdet är uppbyggt, varför europeiska företag behöver beakta amerikansk lagstiftning och vilka olika myndigheter man har att förhålla sig till. 

2023

2023 inleddes med en genomgång av hur EU:s mobilitetspaket påverkar transportsektorn. Föreläsare var Håkan Nilsson från Transportindustriförbundet och Maria Lindh från Transportföretagen.

Europeisk industri under press? var rubriken på årets andra event. Jörgen Kennemar, senior ekonom Swedbank, vägledde oss i vilka utmaningar som väntar europeisk industri under 2023. Fick även prognoser kring viktiga råvaror för industrin.

Världshandeln 2023. Vi fick en spaningar av Pernilla Johansson, senior ekonom Swedbank, kring trender och faktorer som kan komma att påverka världshandeln under 2023 samt uppdateringar av det ekonomiska läget i Europa, USA och Asien.

Temra Baydono och Olof König, Baker McKenzie, gav oss en uppdatering kring sanktioner, exportkontroll och trender på detta område.

PEM-reglerna, kumulation, status i pågående frihandelsavtalsförhandlingar och handelshinder fyllde första träffen i mars. Föreläsare var Christopher Wingård och Jonas Kasteng från Kommerskollegium.

Det amerikanska lagpaketet Inflation Reduction Act som trädde i kraft vid årsskiftet har skapat stor oro inom EU. I början av mars fick vi en uppdatering bland annat av vad paketet innebär, hur det påverkat relationen mellan EU och USA och vilka möjliga svar EU diskuterar. Föreläsare var Anna Stellinger, Svenskt Näringsliv.

I början av april föreläste Björn Fägersten, vd Politea, kring den nya geopolitiska och -ekonomiska spelplanen och hur det kan påverka företags strategiska beslut.

Oscar Jonsson, forskare vid försvarshögskolan, gav oss i mitten av april en genomgång kring vad det kan innebära för EU och dess företag att ha ett isolerat Ryssland i vår direkta geografiska närhet framöver.

EU:s hållbarhetsagenda The Green Deal påverkar i hög grad transportsektorn och dess omställning till fossilfria alternativ. Anders Wingqvist, försäljningsansvarig Norden, gick igenom hur transportsektorn påverkas av EU:s förslag och hur den ställer om.

Vi avslutade april med att Omar Khalil, Setterwalls Advokatbyrå, uppdaterade oss kring EU:s klimattullar, CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) som till hösten kommer börja införas på viss import till EU. Vi fick veta mer kring hur det ska fungera och vilka produkter som omfattas inledningsvis.

I maj följde vi upp CBAM-föreläsningen med att lära oss mer om hur EU:s utsläppshandel kommer att förändras framöver där fler branscher kommer att omfattas av systemet. Föreläsare Anders Linneborg, Setterwalls Advokatbyrå, berättade hur systemet fungerar och om kommande förändringar.

Inom EU pågår nu förhandlingar om ny lagstiftning som kommer att kräva ökad genomlysning av företag och deras leverantörskedjor utifrån klimat, miljö och mänskliga rättigheter. Malin Helgesen gav oss en uppdatering kring lagförslaget och hur man rent praktiskt arbetar med Human Rights Due Diligence.

Vi avslutade maj med att lyssna till Annika Winsth, välkänd chefekonom på Nordea, som gav en uppdatering av status i svensk ekonomi och faktorer i vår omvärld som nu är viktiga att hålla koll på. Hon diskuterade bland annat den svenska inflationen, Riksbankens penningpolitik och den svaga svenska valutan.

Våren avslutade vi med en genomgång av vilka lärdomar vi kan dra utifrån hur företag agerade efter den ryska invasionen av Ukraina – vad blev rätt och vad blev fel? Fredrik Svensson och David McKenzie från Mannheimer Swartling Advokatbyrå delade med sig av erfarenheter och även vad vi kan förvänta oss framöver.

Höstens inledande event där belyste Mattias Goldmann, en av Sveriges mest tongivande profiler inom hållbarhetsfrågor, den gröna omställningen i Asien med fokus på transporter.

Den svaga svenska valutan och vad vi kan förvänta oss framöver var nästa ämne för nätverket. Föreläsare var Lars Henriksson, senior ränte- och valutastrateg från Handelsbanken.

I oktober fick lära oss mer om innehållet i EU:s omfattande reformförslag till ny tullagstiftning som presenterades i slutet av våren. Våra föreläsare Gabriella Fossum Gunnarsson och Louise Ragnar från WERKS Advokatbyrå gick igenom bakgrunden till varför det behövs en ny lagstiftning, de stora nyheterna i förslaget (bl.a. Trusted and Check´traders”), tidshorisonten och hur företag kan förbereda sig redan nu.

Förändrade handels- och logistikmönster i Asien belyste Roger Mattsson från Geodis Freight Forwarding. Det blev även en inblick i hur den gröna omställningen påverkar sjötransporter.

Extrainsatt webbinarium i mitten av oktober med anledning av de införda dokumentkraven på import av stål- och järnvaror. Föreläsare Olof Johannesson från Baker Mckenzie Advokatbyrå gav oss bakgrunden och information om de nya kraven.

November inledde vi med att få lära oss mer om vanliga fallgropar kopplade till moms, tull och US Tax i samband med försäljning till USA. Föreläsare var Douglas Limnell och Sophia Nilsson från PWC.

Det geopolitiska läget gör nu att säkerhetspolitiska aspekter får en allt större roll i den lagstiftning som kommer från EU. Våra föreläsare Max Karlsson och Anton Lundmark från Mannheimer Swartling Advokatbyrå gick igenom de nya regelverken kring granskning av utländska direktinvesteringar (FDI) och utländska subventioner (FSR) och belyste praktiska konsekvenser för svenska företag.

I januari 2024 är det dags att lämna den första CBAM-redovisningen. Olle Palmqvist från Naturvårdsverket berättade kort om CBAM-systemets införandefaser och fokuserade därefter på hur företag ska göra sin CBAM-rapport och vad den ska innehålla.

Vi avslutade året med en föreläsning kring hur Kina förändras och hur det påverkar svenska företag. Mats Harborn, President för Scania China Group, fyllde våra lokaler i Malmö när han delade med sig av det han ser på plats.

2022

Vi inledde 2022 med att få lyssna till Henrik Lindholm från ETI Sverige som guidade oss igenom hur man genomför en genomlysning av sina leverantörskedjor utifrån mänskliga rättigheter.

Därefter fick vi lära oss om den nya kinesiska GDPR-lagstiftningen och Cyber Data Security Regulation av Qun Gu och Lisa Hörnqvist från advokatfirman Lindahl och hur den påverkar svenska företag verksamma i Kina.

I början av februari gav Pernilla Johansson, senior ekonom Swedbank, oss en genomgång av trender och faktorer som spås påverka världshandeln 2022.

I mitten av februari hade vi ett extrainsatt webbinarium kring Ryssland-Ukraina situationen med fokus på möjliga sanktioner och andra affärsmässiga risker. Föreläsare var Fredrik Svensson från Mannheimer Swartlings Advokatbyrås kontor i Moskva.

I början av mars gav Oscar Tollin och Kristina Berglund från Tullverket en genomgång av styrkande handlingar ur ett tullperspektiv. Fokus var frågeställningar kring arkiveringstider och elektroniska dokument.

Jörgen Kennemar, senior ekonom Swedbank med ansvarar för Inköpschefsindex, föreläste därefter om hur ett antal viktiga faktorer såsom fortsatta leveransstörningar och stigande priser på många viktiga rå- och insatsvaror kommer att påverka företag även under 2022.

Per Hammarlund, chefsstrateg SEB, gav därefter på ett extrainsatt webbinarium en ekonomisk uppdatering kring status i den ryska ekonomin och hur omvärlden påverkas.

Mars avslutades med att vi fick besök av Anders Ahnlid, generaldirektör på Kommerskollegium, och Amelie Kvarnström, utredare med fokus på hållbarhet. De gav oss en uppdatering kring hur handelspolitiken kan bidra i den gröna omställningen.

I början av april fick vi inledningsvis en genomgång kring aktuella frågeställningar avseende Force Majeure av Lina Stenson, advokat Advokatfirman Lindahl i Helsingborg. Detta då många företag, likt i pandemins början, nu har frågor kring Force Majeure med anledning av följdverkningar av kriget i Ukraina.

Därefter uppdaterade Ali Mohtarami och Viktor Ashton från Kuehne+Nagel oss om läget på sjöfraktsmarknaden. De gav en bild av hur situationen är just nu men även prognoser för lite längre sikt.

I början av maj gav Lina Stenson, advokat Advokatfirman Lindahl i Helsingborg, oss en genomgång kring hur företag avtalsmässigt kan hantera kostnadsökningar. Något många företag nu upplever med både stigande råmaterial och energipriser.

I mitten av maj lyssnade vi på Lena Sellgren, chefsekonom Business Sweden och Olof König från Baker McKenzie Advokatbyrå, när de belyste hur den geopolitiska utvecklingen med en ökad spänning mellan USA och Kina kan förändra spelplanen för alla internationellt verksamma företag.

I slutet av maj 2022 höll Annika Winsth, välkänd chefsekonom på Nordea, en ekonomisk omvärldsspaning kring vad som händer i svensk ekonomi och i vår omvärld.

Våren avslutades med att Lina Stenson, advokat Advokatfirman Lindahl, belyste hur du avtalsrelaterade frågor kring hur du kan agera när du inser att du inte kan leverera i tid. Detta med utgångspunkt från ett antal vanligt förekommande standardavtal inom industrin och entreprenadbranschen.

Peter Ling Vannerus, chef SEB i Beijing, gav hos inledningsvis på hösten en uppdatering kring läget i den kinesiska ekonomin och Kinas roll i det nya geopolitiska landskapet.

I slutet av september fick vi information kring Brexitjusteringsreserven av svenska ESF rådet varifrån svenska företag kan söka ersättning för Brexitrelaterade kostnader man haft. Även Emma Sävenborg, Kommerkollegium var med och gav en uppdatering kring handelsrelationerna mellan EU och Storbritannien.

I början av oktober besökte Roger Mattsson, Geodis Freight Forwarding, oss och belyste trender och utmaningar i logistikflödet med Asien.

Robert Bergqvist, SEB:s välkände senior ekonom, gav därefter en ekonomisk omvärldsspaning kring vad som händer i världsekonomin.

Vi avslutade oktober månad med att Ulf Käll och Gabriella Fossum Gunnarsson, båda från WERKS Advokatbyrå uppdaterade oss kring fortsatta inlåsningseffekter av importmomsen. Detta med anledning av vad som hänt efter domen från Högsta förvaltningsdomstolen förra hösten.

Vi avslutade 2022 med att Omar Khalil från Setterwallsadvokatbyrå uppdaterade oss kring EU:s lagförslag Carbon Border Adjustment Mechanism, även kallade klimattullar/koldioxidtullar. Omar berättade mer om hur systemet är tänkt att fungera och vilka produkter som kan komma att beröras.

2021

Hösten 2021 inledde vi med att Emma Sävenborg från Kommerskollegium uppdaterade oss om hur frihandelsavtalet med Storbritannien ska utvecklas framöver.

Carolina Dackö från Mannheimer Swartling Advokatbyrå gjorde därefter en genomgång av den nya PDA-förordningen, som avser produkter med dubbla användningsområden, som trädde i kraft i september 2021.

I oktober gav Ali Mohtarami från DB Schenker oss en uppdatering av läget på sjöfraktsmarknaden och prognoser på kort respektive lång sikt.

Kenneth Persson från Tullverket berättade mer om del 2 i ICS2 (Import control System 2), som innebär nya steg för företag med importverksamhet.

Oktober avslutade vi med att Malin Helgesen från Mannheimer Swartling Advokatbyrå gav oss en uppdatering kring vad som händer på området Human Rights Due Diligence där många länder redan infört lagstiftning och där även EU nu förväntas presentera lagstiftning. Deltagarna fick även tips på hur man ska ta sig an frågan rent praktiskt.

I november lyssnade vi till Erik Meyersson, senior ekonom från Handelsbanken, som gav oss en ekonomisk uppdatering av det ekonomiska läget i Kina.

Året 2021 avslutades med en genomgång av en aktuell dom i ett mål som behandlade frågan om när Tullverket kan påföra mervärdesskatt vid s.k. bristande efterlevnad av tullagstiftningen. Föreläsare Omar Khalil från Setterwalls Advokatbyrå redogjorde för domen och vilka förändringar av rättsläget som domen medför.

Nätverket har varit igång sedan 2010 och du hittar alla våra tidigare aktiviteter i denna Förteckning över Trade Network aktiviteter .

Deltagande företag

Idag har vi närmare 350 personer som är med i nätverket. De representerar skilda branscher från företag i hela södra Sverige. Vi tar löpande emot nya deltagare under året. Träffarna genomförs vanligtvis i Malmö respektive Växjö eller som digitala webbinarium. Följande företag  har representanter i nätverket:

AarhusKarlshamn Sweden AB • Advokatfirman Delphi •Advokatfirman LA PARTNERS ABAEB Sweden Filial • Aimpoint AB• Alfa Laval Lund AB • ALMI Företagspartner Kronoberg AB • ALMI Skåne Alufluor AB • Andritz AB • Assa Abloy Entrance Systems AB • Assa Abloy Entrance Systems Distribution AB • Axis Communications AB • BCC AB, Björkemar Construction & Consulting AB • Begoma Spedition AB • Beulco Armatur AB • Bevi AB • Biltema Logistics AB • Boliden Bergsöe AB • Bona AB • Bring Cargo International AB  • Business Sweden Cargotec Sweden AB • CellaVision AB • Creon AB • Culinar AB • DFDS Logistics Karlshamn AB • DIAB AB • Dynapac Compaction Equipment AB • Ecolean AB • Eimskip Logistics AB • AB Elcowire • Electrolux Professional AB • EKN • EEN (Enterprise Europé Network) Expense Reduction Analysts • FAS Converting Machinery AB • Findus Sverige AB • Fredricsons Trä AB • Furninova AB • GAIM Immersive Technology Group AB Gasporox AB G. Larsson Starch Technology AB • Galvin Green AB • Geberit Production AB • Getinge International AB • General Plastics Scandinavia AB-GPS • GPA Flowsystem • Grafokett • Heidelberg Materials Precast Abetong HemoCue AB • HP Tronic • Husqvarna AB • Hydroware AB • Hylte Paper AB • Höganäs AB • Höganäs Sweden AB • Höganäs Borgestad AB • IKEA Supply Services (Sweden) AB Imperial Logistics AB • Ingstad & Co AB • InStoreMedia AB Isadora AB Jacobi Carbons AB • Koenigsegg Automotive • Konecranes Lifttrucks AB • Kraftringen Energi AB • Kuehne + Nagel AB • Lantmännen ek. för • Advokatfirman Linton-Wahlgren • Maersk Logistics & Services Sweden AB Maersk Broker Agency Malmberg Water AB Mazars Skatt • Miljöcenter i Malmö • Modig Machine Tools AB • Nissma Montering AB NKT HV Cables AB • Nolato ABNorden Machinery AB • Nordic Sea Winery AB • Nordisk Clean Solutions AB OctoFrost GroupOmya AB • Orkla Foods Sverige AB • Ottosson Färgmakeri AB Paxxo AB • AB Ph Nederman & CoPolygiene AB • Polykemi AB • Primagaz Karlshamn Terminal AB • Region Skåne Rosenqvists Food Technologies • Rottne Industri AB • Roxtec International AB • Saab Kockums AB • Saft AB • Saki AB • Saint-Gobain Ecophon AB • Sandberg Development AB ScanBox Thermoproducts AB Scandstick AB • Scan Global Logistics AB Scanjet Marine & Systems AB • Skandiform AB • Skeppsbron Skatt AB • Smedbo AB • Sonsab • Sony Europe • Sveriges Stärkelseproducenter, förening u.p.a • SWEP International AB • Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening • Tergent AB • AB Tetra Pak • Tetra Pak Packaging Solutions AB • Tetra Pak Processing Systems AB • Tetra Pak Technical Service AB • Tullservice AB • Vertical Positioning Group (VPG) AB • Xylem Water Solutions Global Services AB • Yara AB • Yaskawa Nordic AB.

0