Trade Network

Nätverket för dig som arbetar med internationell handel

Du som arbetar med export, import, inköp, skeppning, logistik, tull och trade compliance fyller en viktig funktion för ditt företags internationella affärer. Genom rätt kunskaper och genom att även vara insatt i framtida förändringar i ett tidigt skede kan ditt företag göra effektivare affärer och förbereda sig inför kommande förändringar i tid.

Deltagarna i Trade Network träffas regelbundet under året och genom medlemskapet får de möjlighet att:

  • bredda sina kontaktytor,
  • utbyta erfarenheter med andra deltagare,
  • förbättra sina kunskaper om internationell handel och
  • få tillgång till aktuell information om kommande förändringar på området.

Nätverkets organisation

Nätverket bjuds in till ca fem till tio möten per år.­­ Vid varje tillfälle fokuserar vi på ett aktuellt tema. Som deltagare i nätverket deltar du kostnadsfritt på träffarna och vi ser gärna att du som deltagare kommer med förslag på ämnen. Mötena sker både fysiskt och digitalt. De fysiska träffarna sker företrädelsevis i Malmö och Växjö. Idag har nätverket närmare 250 deltagare från olika företag och branscher i hela Sydsverige. Se vilka företag som är med längst ner på denna sidan.

Årsavgift

En person: Kostnaden för medlemskap i nätverket är 4 500 kr per person och år för medlemsföretag i Handelskammaren. Övriga betalar 6 500 kr per person och år. Moms tillkommer. 

Två personer:  Vill ni ansluta 2 personer blir kostnaden 7 000 kr per år för medlemsföretag i Handelskammaren. Övriga betalar 10 500 kr. Moms tillkommer.

Tre till tio personer: Är ni fler som vill vara med i Trade Network? Då kan ni välja ett utökat medlemskap som omfattar tio namngivna personer. Kostnaden är då 9 000 kr per år för medlemsföretag i Handelskammaren. Övriga betalar 13 500 kr per år. Moms tillkommer.  

Relaterade dokument

Mer information finns i Trade_Network_Informationsblad men du får gärna kontakta oss direkt om du vill veta mer. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.

Kommande träffar

Kommande träffar hittar du längst ner på denna sida. Vi tar gärna emot tips och önskemål på ämnen till våra träffar.

Våra senaste träffar

Vi inledde 2022 med att få lyssna till Henrik Lindholm från ETI Sverige som guidade oss igenom hur man genomför en genomlysning av sina leverantörskedjor utifrån mänskliga rättigheter.

Därefter fick vi lära oss om den nya kinesiska GDPR-lagstiftningen och Cyber Data Security Regulation av Qun Gu och Lisa Hörnqvist från advokatfirman Lindahl och hur den påverkar svenska företag verksamma i Kina.

I början av februari gav Pernilla Johansson, senior ekonom Swedbank, oss en genomgång av trender och faktorer som spås påverka världshandeln 2022.

I mitten av februari hade vi ett extrainsatt webbinarium kring Ryssland-Ukraina situationen med fokus på möjliga sanktioner och andra affärsmässiga risker. Föreläsare var Fredrik Svensson från Mannheimer Swartlings Advokatbyrås kontor i Moskva.

I början av mars gav Oscar Tollin och Kristina Berglund från Tullverket en genomgång av styrkande handlingar ur ett tullperspektiv. Fokus var frågeställningar kring arkiveringstider och elektroniska dokument.

Jörgen Kennemar, senior ekonom Swedbank med ansvarar för Inköpschefsindex, föreläste därefter om hur ett antal viktiga faktorer såsom fortsatta leveransstörningar och stigande priser på många viktiga rå- och insatsvaror kommer att påverka företag även under 2022.

Per Hammarlund, chefsstrateg SEB, gav därefter på ett extrainsatt webbinarium en ekonomisk uppdatering kring status i den ryska ekonomin och hur omvärlden påverkas.

Mars avslutades med att vi fick besök av Anders Ahnlid, generaldirektör på Kommerskollegium, och Amelie Kvarnström, utredare med fokus på hållbarhet. De gav oss en uppdatering kring hur handelspolitiken kan bidra i den gröna omställningen.

I början av april fick vi inledningsvis en genomgång kring aktuella frågeställningar avseende Force Majeure av Lina Stenson, advokat Advokatfirman Lindahl i Helsingborg. Detta då många företag, likt i pandemins början, nu har frågor kring Force Majeure med anledning av följdverkningar av kriget i Ukraina.

Därefter uppdaterade Ali Mohtarami och Viktor Ashton från Kuehne+Nagel oss om läget på sjöfraktsmarknaden. De gav en bild av hur situationen är just nu men även prognoser för lite längre sikt.

I början av maj gav Lina Stenson, advokat Advokatfirman Lindahl i Helsingborg, oss en genomgång kring hur företag avtalsmässigt kan hantera kostnadsökningar. Något många företag nu upplever med både stigande råmaterial och energipriser.

I mitten av maj lyssnade vi på Lena Sellgren, chefsekonom Business Sweden och Olof König från Baker McKenzie Advokatbyrå, när de belyste hur den geopolitiska utvecklingen med en ökad spänning mellan USA och Kina kan förändra spelplanen för alla internationellt verksamma företag.

I slutet av maj 2022 höll Annika Winsth, välkänd chefsekonom på Nordea, en ekonomisk omvärldsspaning kring vad som händer i svensk ekonomi och i vår omvärld.

Våren avslutades med att Lina Stenson, advokat Advokatfirman Lindahl, belyste hur du avtalsrelaterade frågor kring hur du kan agera när du inser att du inte kan leverera i tid. Detta med utgångspunkt från ett antal vanligt förekommande standardavtal inom industrin och entreprenadbranschen.

Peter Ling Vannerus, chef SEB i Beijing, gav hos inledningsvis på hösten en uppdatering kring läget i den kinesiska ekonomin och Kinas roll i det nya geopolitiska landskapet.

I slutet av september fick vi information kring Brexitjusteringsreserven av svenska ESF rådet varifrån svenska företag kan söka ersättning för Brexitrelaterade kostnader man haft. Även Emma Sävenborg, Kommerkollegium var med och gav en uppdatering kring handelsrelationerna mellan EU och Storbritannien.

I början av oktober besökte Roger Mattsson, Geodis Freight Forwarding, oss och belyste trender och utmaningar i logistikflödet med Asien.

Robert Bergqvist, SEB:s välkände senior ekonom, gav därefter en ekonomisk omvärldsspaning kring vad som händer i världsekonomin.

Vi avslutade oktober månad med att Ulf Käll och Gabriella Fossum Gunnarsson, båda från WERKS Advokatbyrå uppdaterade oss kring fortsatta inlåsningseffekter av importmomsen. Detta med anledning av vad som hänt efter domen från Högsta förvaltningsdomstolen förra hösten.

2021 inleddes med en genomgång av den uppdaterade Näringslivskoden och hur den kan användas praktiskt av företag i deras antikorruptionsarbete. Fokus på föreläsningen låg på hantering av mellanhänder vid internationella affärer. Föreläsare var Hayaat Ibrahim, tf generalsekreterare på Institutet mot mutor.

På årets andra träff fick vi lyssna till Pernilla Johansson, senior ekonom Swedbank, när hon föreläste om världshandelns utveckling under 2020 och visade på viktiga trender och faktorer för världshandeln 2021.

Tredje träffen 2021 lärde vi oss mer om hållbara leverantörskedjor. Föreläsare var Emelie Winget och Stina Ahnlid från Ethos International. De belyste olika hållbarhetsrisker hos leverantörer i olika delar av världen och hur man praktiskt arbetar med hållbarhetskrav med sina leverantörer.

Därefter fick vi en genomgång av det nya frihandelsavtalet mellan Storbritannien och EU av Handelskammarens tullspecialist Per Anders Lorentzon.

I mars uppdaterade Olof König och Nicole Chen från Baker McKenzie oss om nyheter och trender på sanktions- och exportkontrollsområdet.

I april fokuserade vi på Godstransporter – trender och utmaningar både på kort och lång sikt. Linda Borgenstam, vd Schenker Consulting och ledamot i nationella godstransportrådet, delade med sig av de trender de ser i de globala godsflödena och hur pandemin påverkat dem. Blev även en genomgång av de olika transportsätten och deras möjligheter och utmaningar.

I maj uppdaterade Anders Karlsson, som arbetar med tekniska regler på Kommerskollegium, oss om hur Storbritanniens utträde ur EU påverkar produkttekniska regler och var företag kan hitta information om den brittiska UKCA-märkningen och CE-märkning.

Vi fortsatte med ett extrainsatt webbinarium om Ryssland med fokus på sanktioner och den geopolitiska utvecklingen mellan Ryssland, EU och USA. Föreläsare var Carolina Dackö och Fredrik Svensson från MannheimerSwartling Advokatbyrå.

I mitten av maj fick vi en genomgång av några aktuella rättsfall som påverkar tullfrågor och importmoms. Genomgången hölls av Ulf Käll, Josephine Fremling och Milad Samadi från WERKS Advokatbyrå.

I juni avslutade vi våren genom ett samarrangemang med Utrikesdepartementet, Institutet Mot Mutor och representanter för Team Sweden. Temat var Hållbar Internationalisering där de olika föreläsarna gav information om kommande lagkrav och tips till hur framförallt SME-företag kan få hjälp kring hållbarhetsfrågor när de expanderar internationellt.

Hösten 2021 inledde vi med att Emma Sävenborg från Kommerskollegium uppdaterade oss om hur frihandelsavtalet med Storbritannien ska utvecklas framöver.

Carolina Dackö från Mannheimer Swartling Advokatbyrå gjorde därefter en genomgång av den nya PDA-förordningen, som avser produkter med dubbla användningsområden, som trädde i kraft i september 2021.

I oktober gav Ali Mohtarami från DB Schenker oss en uppdatering av läget på sjöfraktsmarknaden och prognoser på kort respektive lång sikt.

Kenneth Persson från Tullverket berättade mer om del 2 i ICS2 (Import control System 2), som innebär nya steg för företag med importverksamhet.

Oktober avslutade vi med att Malin Helgesen från Mannheimer Swartling Advokatbyrå gav oss en uppdatering kring vad som händer på området Human Rights Due Diligence där många länder redan infört lagstiftning och där även EU nu förväntas presentera lagstiftning. Deltagarna fick även tips på hur man ska ta sig an frågan rent praktiskt.

I november lyssnade vi till Erik Meyersson, senior ekonom från Handelsbanken, som gav oss en ekonomisk uppdatering av det ekonomiska läget i Kina.

Året 2021 avslutades med en genomgång av en aktuell dom i ett mål som behandlade frågan om när Tullverket kan påföra mervärdesskatt vid s.k. bristande efterlevnad av tullagstiftningen. Föreläsare Omar Khalil från Setterwalls Advokatbyrå redogjorde för domen och vilka förändringar av rättsläget som domen medför.

Nätverket har varit igång sedan 2010 och du hittar alla våra tidigare aktiviteter i denna Förteckning över Trade Network aktiviteter.

Deltagande företag

Idag har vi närmare 250 personer som är med i nätverket. De representerar skilda branscher från företag i hela södra Sverige. Vi tar löpande emot nya deltagare under året. Träffarna genomförs vanligtvis i Malmö respektive Växjö eller som digitala webbinarium. Följande företag  har representanter i nätverket:

AarhusKarlshamn Sweden AB • Abetong AB • Advokatfirman Lindmark & Welinder • AEB Sweden Filial • Alfa Laval Lund AB • ALMI Företagspartner Kronoberg AB • Alufluor AB • Andritz AB • Assa Abloy Entrance Systems AB • Assa Abloy Entrance Systems Distribution AB • Axis Communications AB • Baxter International • BCC AB, Björkemar Construction & Consulting AB • Begoma Spedition AB • Beulco Armatur AB • Bevi AB • Boliden Bergsöe AB • Bona AB • Bring Cargo International AB  • Cargotec Sweden AB • CellaVision AB • Creon AB • Culinar AB • DFDS Logistics Karlshamn AB • DIAB AB • Dynapac Compaction Equipment AB • Ecolean AB • Eimskip Logistics AB • AB Elcowire • Electrolux Professional AB • EKN • Expense Reduction Analysts • FAS Converting Machinery AB • Findus Sverige AB • Fredricsons Trä AB • Furninova AB • G. Larsson Starch Technology AB • Galvin Green AB • Geberit Production AB • Getinge International AB • General Plastics Scandinavia AB-GPS • GPA Flowsystem • Grafokett • HemoCue AB • HP Tronic • Husqvarna AB • Hydroware AB • Höganäs AB • Höganäs Sweden AB • Höganäs Borgestad AB •  AB Hörby Bruk • IKEA Purchasing Services (Sweden) AB • Imperial Logistics AB • Ingstad & Co AB • Jacobi Carbons AB •  JBT AB • KGH Customs Services AB • Konecranes Lifttrucks AB • Kraftringen Energi AB • Kuehne + Nagel AB • Lantmännen ek. för • Mazars Skatt • Miljöcenter i Malmö • Modig Machine Tools AB • MultiQ Products AB • Nexam Chemical AB • NKT HV Cables AB • Norden Machinery AB • Nordic Sea Winery AB • Omya AB • Orkla Foods Sverige AB • Ottosson Färgmakeri AB Paxxo AB • Polygiene AB • Polykemi AB • Primagaz Gasol Sverige AB • Rosenqvists Food Technologies • Rottne Industri AB • Roxtec International AB • Saab Kockums AB • Saft AB • Saki AB • Saint-Gobain Ecophon AB • ScanBox Thermoproducts AB Scandstick AB • Skandiform AB • Skeppsbron Skatt AB • Smedbo AB • Sony Europe • Sundström Safety AB • Sveriges Stärkelseproducenter, förening u.p.a • SWEP International AB • Tergent AB • AB Tetra Pak • Tetra Pak Packaging Solutions AB • Tetra Pak Processing Systems AB • Tetra Pak Technical Service AB • Tullservice AB • Vertical Positioning Group (VPG) AB • Xylem Water Solutions Global Services AB • Yara AB • Yaskawa Nordic AB.

0