Trade Network

Nätverket för dig som arbetar med internationell handel

Du som arbetar med export, import, inköp, skeppning, logistik, tull och trade compliance fyller en viktig funktion för ditt företags internationella affärer. Genom rätt kunskaper och genom att även vara insatt i framtida förändringar i ett tidigt skede kan ditt företag göra effektivare affärer och förbereda sig inför kommande förändringar i tid.

Deltagarna i Trade Network träffas regelbundet under året och genom medlemskapet får de möjlighet att:

  • bredda sina kontaktytor,
  • utbyta erfarenheter med andra deltagare,
  • förbättra sina kunskaper om internationell handel och
  • få tillgång till aktuell information om kommande förändringar på området.

Nätverkets organisation

Nätverket bjuds in till ca fem till tio möten per år.­­ Vid varje tillfälle fokuserar vi på ett aktuellt tema. Som deltagare i nätverket deltar du kostnadsfritt på träffarna och vi ser gärna att du som deltagare kommer med förslag på ämnen. Mötena sker både fysiskt och digitalt. De fysiska träffarna sker företrädelsevis i Malmö och Växjö. Idag har nätverket närmare 150 deltagare från olika företag och branscher i hela Sydsverige. Se vilka företag som är med längst ner på denna sidan.

Årsavgift

En person: Kostnaden för medlemskap i nätverket är 4 500 kr per person och år för medlemsföretag i Handelskammaren. Övriga betalar 6 500 kr per person och år. Moms tillkommer. 

Två personer:  Vill ni ansluta 2 personer blir kostnaden 7 000 kr per år för medlemsföretag i Handelskammaren. Övriga betalar 10 500 kr. Moms tillkommer.

Tre till tio personer: Är ni fler som vill vara med i Trade Network? Då kan ni välja ett utökat medlemskap som omfattar tio namngivna personer. Kostnaden är då 9 000 kr per år för medlemsföretag i Handelskammaren. Övriga betalar 13 500 kr per år. Moms tillkommer.  

Relaterade Dokument

Mer information finns i Trade Network informationsblad men du får gärna kontakta oss direkt om du vill veta mer. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.

Kommande träffar

Kommande träffar hittar du längst ner på denna sida. Vi tar gärna emot tips och önskemål på ämnen till våra träffar.

Våra senaste träffar

2021 inleddes med en genomgång av den uppdaterade Näringslivskoden och hur den kan användas praktiskt av företag i deras antikorruptionsarbete. Fokus på föreläsningen låg på hantering av mellanhänder vid internationella affärer. Föreläsare var Hayaat Ibrahim, tf generalsekreterare på Institutet mot mutor.

På årets andra träff fick vi lyssna till Pernilla Johansson, senior ekonom Swedbank, när hon föreläste om världshandelns utveckling under 2020 och visade på viktiga trender och faktorer för världshandeln 2021.

Tredje träffen 2021 lärde vi oss mer om hållbara leverantörskedjor. Föreläsare var Emelie Winget och Stina Ahnlid från Ethos International. De belyste olika hållbarhetsrisker hos leverantörer i olika delar av världen och hur man praktiskt arbetar med hållbarhetskrav med sina leverantörer.

Därefter fick vi en genomgång av det nya frihandelsavtalet mellan Storbritannien och EU av Handelskammarens tullspecialist Per Anders Lorentzon.

I mars uppdaterade Olof König och Nicole Chen från Baker McKenzie oss om nyheter och trender på sanktions- och exportkontrollsområdet.

I april fokuserade vi på Godstransporter – trender och utmaningar både på kort och lång sikt. Linda Borgenstam, vd Schenker Consulting och ledamot i nationella godstransportrådet, delade med sig av de trender de ser i de globala godsflödena och hur pandemin påverkat dem. Blev även en genomgång av de olika transportsätten och deras möjligheter och utmaningar.

I maj uppdaterade Anders Karlsson, som arbetar med tekniska regler på Kommerskollegium, oss om hur Storbritanniens utträde ur EU påverkar produkttekniska regler och var företag kan hitta information om den brittiska UKCA-märkningen och CE-märkning.

Vi fortsatte med ett extrainsatt webbinarium om Ryssland med fokus på sanktioner och den geopolitiska utvecklingen mellan Ryssland, EU och USA. Föreläsare var Carolina Dackö och Fredrik Svensson från MannheimerSwartling Advokatbyrå.

I mitten av maj fick vi en genomgång av några aktuella rättsfall som påverkar tullfrågor och importmoms. Genomgången hölls av Ulf Käll, Josephine Fremling och Milad Samadi från WERKS Advokatbyrå.

I juni avslutade vi våren genom ett samarrangemang med Utrikesdepartementet, Institutet Mot Mutor och representanter för Team Sweden. Temat var Hållbar Internationalisering där de olika föreläsarna gav information om kommande lagkrav och tips till hur framförallt SME-företag kan få hjälp kring hållbarhetsfrågor när de expanderar internationellt.

Hösten 2021 inledde vi med att Emma Sävenborg från Kommerskollegium uppdaterade oss om hur frihandelsavtalet med Storbritannien ska utvecklas framöver.

Carolina Dackö från Mannheimer Swartling Advokatbyrå gjorde därefter en genomgång av den nya PDA-förordningen, som avser produkter med dubbla användningsområden, som trädde i kraft i september 2021.

I oktober gav Ali Mohtarami från DB Schenker oss en uppdatering av läget på sjöfraktsmarknaden och prognoser på kort respektive lång sikt.

Kenneth Persson från Tullverket berättade mer om del 2 i ICS2 (Import control System 2), som innebär nya steg för företag med importverksamhet.

Oktober avslutade vi med att Malin Helgesen från Mannheimer Swartling Advokatbyrå gav oss en uppdatering kring vad som händer på området Human Rights Due Diligence där många länder redan infört lagstiftning och där även EU nu förväntas presentera lagstiftning. Deltagarna fick även tips på hur man ska ta sig an frågan rent praktiskt.

I november lyssnade vi till Erik Meyersson, senior ekonom från Handelsbanken, som gav oss en ekonomisk uppdatering av det ekonomiska läget i Kina.

Året 2021 avslutades med en genomgång av en aktuell dom i ett mål som behandlade frågan om när Tullverket kan påföra mervärdesskatt vid s.k. bristande efterlevnad av tullagstiftningen. Föreläsare Omar Khalil från Setterwalls Advokatbyrå redogjorde för domen och vilka förändringar av rättsläget som domen medför.

Hösten 2020 inleddes med ett besök av Lucas Jonsson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, höll en föreläsning på temat ”Kina – pandemins påverkan på aktuella handels- och geopolitiska frågor”.

I slutet av september 2020 fick medlemmarna lära sig mer om det helt nya frihandelsavtalet med  Vietnam och status på EU:s pågående förhandlingar. Föreläsare var Nesli Almufti och Christopher Wingård från Kommerskollegium.

Därefter fick vi en genomgång av vad som kommer att hända på momsområdet de kommande åren av Johan Bengtsson från Skeppsbron Skatt.

Hösten avslutades med ett Brexit-webbinarium där Per Anders Lorentzon gick igenom förändringar av tullregler i samband med Brexit.

Nätverket har varit igång sedan 2010 och du hittar alla våra tidigare aktiviteter i denna Förteckning över Trade Network aktiviteter.

Deltagande företag

Idag har vi över 150 personer som är med i nätverket. De representerar skilda branscher från företag i hela södra Sverige. Vi tar löpande emot nya deltagare under året. Träffarna genomförs vanligtvis i Malmö respektive Växjö eller som digitala webbinarium. Följande företag  har representanter i nätverket:

AarhusKarlshamn Sweden AB • Abetong AB • Advokatfirman Lindmark & Welinder • AEB Sweden Filial • Alfa Laval Lund AB • ALMI Företagspartner Kronoberg AB • Andritz AB • Assa Abloy Entrance Systems AB • Assa Abloy Entrance Systems Distribution AB • Axis Communications AB • Baxter International • Begoma Spedition AB • Boliden Bergsöe AB • Bring Cargo International AB  • Cargotec Sweden AB • CellaVision AB • Culinar AB • DFDS Logistics Karlshamn AB • DIAB AB • Dynapac Compaction Equipment AB • Ecolean AB • Eimskip Logistics AB • AB Elcowire • Electrolux Professional AB • Findus Sverige AB • Fredricsons Trä AB • Furninova AB • Galvin Green AB • Geberit Production AB • Getinge International AB • General Plastics Scandinavia AB-GPS • GPA Flowsystem • HemoCue AB • HP Tronic • Husqvarna AB • Hydroware AB • Höganäs AB • Höganäs Borgestad AB •  AB Hörby Bruk • IKEA Purchasing Services (Sweden) AB • Imperial Logistics AB • Ingstad & Co AB • Jacobi Carbons AB •  JBT AB • KGH Customs Services AB • Konecranes Lifttrucks AB • Kraftringen Energi AB • Kuehne + Nagel AB • Lantmännen ek. för • Mazars Skatt • Meandi AB • Miljöcenter i Malmö • Modig Machine Tools AB • MultiQ Products AB • Nexam Chemical AB • NKT HV Cables AB • Nordic Sea Winery AB • Orkla Foods Sverige AB • Paxxo AB • Polygiene AB • Polykemi AB • Purmo Group Sweden AB • Rosenqvists Forr Technologies • Rottne Industri AB • Roxtec International AB • Saab Kockums AB • Saft AB • Saki AB • Saint-Gobain Ecophon AB • Scandstick AB • Skandiform AB • Skeppsbron Skatt • Sony Europe • Sundström Safety AB • Sveriges Stärkelseproducenter, förening u.p.a • SWEP International AB • AB Tetra Pak • Tetra Pak Packaging Solutions AB • Tetra Pak Technical Service AB • Tullservice AB • Vertical Positioning Group (VPG) AB • Xylem Water Solutions Global Services AB • Yara AB • Yaskawa Nordic AB.