Rådgivning

Handelskammaren erbjuder kvalificerad expertis inom många områden som gäller internationell handel. Kortare rådgivning är alltid kostnadsfri för våra medlemmar. På längre uppdrag har vi konkurrenskraftiga priser, speciellt för dig som är medlem i Handelskammaren. Här beskriver vi några av de områden där du kan få hjälp.

Export- och importfrågor; Tullar

Handelskamrarna har i alla tider hanterat frågor som rör import och export. Vi är inget undantag! Vi förfogar över en unik kompetens på området och kan snabbt hjälpa dig när du behöver hjälp. Vi har omfattande kunskaper om EU:s tullagstiftning och de regler som gäller vid import till eller export från EU.

Handelsdokument och handelsprocedurer

Vi har bred kunskap och lång erfarenhet av de dokumentkrav som finns i Sverige och andra länder i samband med att varor importeras och exporteras. Ibland måste dokumenten utformas på särskilt sätt för att de ska bli godkända i utlandet. Det kan till exempel gälla språk, lydelse, om det behövs originalunderskrift av firmatecknare, firmastämpel eller så kallad legalisering/visering av behörig personal hos oss på Handelskammaren. Vid vissa tillfällen krävs till och med påskrift från en utländsk ambassad eller ett konsulat i Sverige. Oftast kan vi ge dig råd om hur du ska gå tillväga för att uppfylla kraven och slippa problem i utlandet.

Dokumentkraven kan variera från land till land och om du exporterar till många länder rekommenderar vi att du prenumererar på Skeppningshandboken som utges av Business Sweden. Skeppningshandboken innehåller information om dokumentkrav, exportrestriktioner, produktkrav,  ISO-landkoder med mera. Mycket av informationen i Skeppningshandboken hittar du även i EU:s marknadsdatabas Access2Markets. Där kan du söka efter vilka dokument som krävs vid införtullningen i mottagarlandet, hur de ser ut samt aktuella tullavgifter. Databasen är gratis att använda.

Ursprungsbestämmelser

Vilket ursprungsintyg ska användas? Hur fyller man i uppgiften om ursprungsland? Det är frågor som vi ofta får. Många gånger kan frågorna besvaras snabbt och enkelt. Ibland går det tyvärr inte att lämna ett svar innan en noggrannare utredning har gjorts. Det gäller framför allt vilket ursprungsland som en exportvara har. Dessa bestämmelser är krångliga och det är bättre att få saken utredd ordentligt än att chansa och därigenom riskera att det blir fel, vilket kan medföra höga kostnader.

Leveransvillkor – Incoterms 2020

Vid köp och försäljning använder nästan alla företag någon form av leveransvillkor. Många personer har en felaktig uppfattning om leveransvillkorens betydelse och väljer därför fel villkor när en affär görs upp.

Incoterms 2020 består av 11 internationellt accepterade leveransvillkor. Dessa reglerar bland annat fördelningen av risker och kostnader mellan säljare och köpare, vem som ska sköta kontakterna med transportör, försäkringsbolag samt tullmyndigheter i Sverige och utlandet. En hel del problem kan undvikas av både säljare och köpare om rätt leveransvillkor väljs! Om du har frågor om innebörden av ett leveransvillkor eller vill ha råd om vilket som är lämpligt att använda kan du kontakta oss.

Vill du ha de kompletta bestämmelserna om Incoterms 2020 kan du beställa boken ”Incoterms 2020” (sv/eng).

Rådgivning specifika länder

Handelskammaren har ett brett internationellt nätverk och genom goda kontakter med flera svenska Handelskamrar runt om i världen kan vi ge dig kontakter för att utveckla dina affärer på nya marknader.

Många svenska handelskamrar i andra länder kan exempelvis hjälpa dig eller ge dig värdefulla kontakter för följande frågeställningar:

  • Företagsetablering
  • Finna lämpliga kunder, distributörer, agenter
  • Marknadsundersökningar
  • Ge råd om de kulturella skillnaderna, risker och allmänna tips
  • Affärs- och företagsutveckling

Du hittar en lista på svenska handelskamrar i utlandet här. Du kan även kontakta Mariette Gunnarsson om ett land saknas i listan. Hon kan ge generella råd och tips på andra kontakter.

Handel inom Norden
Om du har frågor kring etablering, rekrytering, försäljning och handel i de nordiska länderna tipsar vi om sidan Norden Business. Nordiska ministerrådet har i samarbete med näringslivet utvecklat webbplatsen där företag snabbt kan hitta information på ett och samma ställe.

0