Digitalisering

Pålitlig och snabb uppkoppling är för många företag en avgörande förutsättning. Inom fokusområdet Digitalisering behöver Handelskammaren bland annat verka för allmän tillgänglighet till fast bredband.