Digitalisering

Pålitlig och snabb uppkoppling är för många företag en avgörande förutsättning. Inom fokusområdet Digitalisering behöver Handelskammaren bland annat verka för allmän tillgänglighet till fast bredband.

Projekt inom Digitalisering

Uppkoppling

Uppkoppling i form av bredband, mobiltäckning och mobilt bredband är en förutsättning för företagande och entreprenörskap. Därför arbetar Handelskammaren brett med frågan.
Läs mer