E-utbildning: Inte i min last!

Låt inte kriminella utnyttja ditt godsflöde 

Ett av de vanligaste sätten att smuggla in narkotika till Sverige är via lastbilar eller containrar. I Brottsförebyggande rådets senaste rapport om narkotikasmuggling konstateras att smugglingen via lastbilar har blivit mer vanligt de senaste åren. Här utnyttjas det legala godsflödet och väletablerade transportföretag blir utnyttjade i smugglingen.

Nu lanserar vi e-utbildning ”Inte i min last!” som är framtagen av Länsstyrelsen Skåne, Tullverket, Polismyndigheten och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

Utbildningen riktar sig till medarbetare inom transportsektorn, framför allt till de som arbetar som speditörer, och personal hos företag som skickar och tar emot gods. Det vill säga, alla i kedjan från företaget som köper transporter till den som utför transporten.

Målet med utbildningen är att personal i transportkedjan ska få ökade kunskaper om hur företagen utnyttjas i smugglingskedjan och ge dem verktyg för att bli mer uppmärksamma och veta hur och när de ska kontakta Tullverket. Tillsammans kan vi upptäcka när kriminella försöker utnyttja det legala godsflödet för exempelvis narkotikasmuggling!

Utbildningens upplägg

Utbildningen är digital och interaktiv. Den tar ungefär 35 minuter att gå igenom och består av två delar. Den första delen är en interaktiv utbildningsdel där du lär dig mer om hur du kan upptäcka när kriminella försöker utnyttja ditt legala godsflöde. Den andra delen är en repetitionsdel som du gör två veckor efter att du gjort del ett.

I utbildningen får du bland annat veta hur du skyddar ditt företag från att bli utnyttjat av smugglare och hur du kan hjälpa Tullverket i deras arbete med att upptäcka smuggling.  Du får tillgång till en användbar checklista där du får praktiska tips och råd kring hur du kan skydda dig och vad du bör vara vaksam på.  

Individuellt Diplom vid genomförd utbildning

När du genomfört del två erhåller du ett individuellt diplom.

Praktisk information och Anmälan

Pris: 495kr/deltagare. Moms tillkommer

Till anmälningsformuläret
OBS! Efter anmälan får du inom fyra arbetsdagar ett separat mail varifrån du kan logga in i utbildningsplattformen.

Utbildningen är digital och genomförs i utbildningsplattformen GO+. Den tar ungefär 35 minuter att gå igenom och består av två delar. Du erhåller ditt individuella diplom när du genomfört repetitionsdelen. Diplomet skapas då i utbildningsportalen och kan enkelt laddas ner. I portalen kan du även ladda ner en användbar checklista att använda i ditt dagliga arbete. Vid frågor kontakta Erik Ehn Blomgren.

Utbildningen är en del av arbetet inom ”Skåne tillsammans mot narkotika”. Sju regionala aktörer har där gått samman för att minska användningen av narkotika i Skåne – Länsstyrelsen Skåne, Polisen, Region Skåne, Kriminalvården, Tullverket, Skånes Kommuner och Sydsvenska industri- och handelskammaren. 

Tipsa gärna dina kollegor – tillsammans kan vi göra skillnad i kampen mot narkotika.  

0