Infrastruktur

God basinfrastruktur är grundläggande för ett dynamiskt näringsliv, oavsett om det handlar om eltillgång, vägar, järnvägar eller flygplatser.

Projekt inom Infrastruktur

Vägar

Vägar skapar en tillgänglighet som gör det attraktivt att driva sin verksamhet i ett område, då exempelvis kompetensutbudet ökar och transporttiderna blir lägre. Säkra och utbyggda vägar är en betydande del av Sydsveriges tillväxt - både i dag och i framtiden.
Läs mer

Regional flygtrafik

Tillgängligheten till nationella som internationella platser är av stor vikt när det kommer till näringslivet. I mindre regioner finns starka exportörer som är beroende av affärsflyg för att upprätthålla kundrelationer. Därför är den regionala flygtrafiken en viktig fråga för Handelskammaren.
Läs mer

Nya stambanor

Sverige växer och transportbehoven ökar. För att hantera morgondagens utmaningar behövs ökad kapacitet. För att bygga Sverige starkt inför framtiden behöver vi rätt förutsättningar för näringsliv och samhälle. Nya stambanor är en bra start.
Läs mer

Elförsörning

Frågan om södra Sveriges elförsörjning hänger envist kvar i luften. Trots löften från politiken om att lösa problemen, rapporteras det gång på gång om att företag inte garanteras säker anslutning. Därför arbetar vi aktivt med frågan.
Läs mer

Game of Homes

Game of Homes är ett projekt med mål att ta fram lösningar för framtidens boende. Projektet är ett pågående samarbete – en utvecklingsplattform – för att skapa nya innovativa lösningar inom framtidens boende.
Läs mer

FBBC

Fehmarn bält-förbindelsen är en väg- och tågtunnel mellan Rødby–Puttgarden som planeras att stå klar 2029. Förbindelsen öppnar upp för nya affärsmöjligheter och skapar en ny port mot Europa.
Läs mer

Fast förbindelse Helsingborg-Helsingör

Öresundsregionen har under de senaste 20 åren blivit allt mer integrerad och det är nu dags för regionen att ta nästa steg. En väg- och tågtunnel mellan Helsingborg-Helsingör är Skandinaviens mest lönsamma projekt med väg- och tågtrafik.
Läs mer

E22 AB

Väg E22 mellan Norrköping och Trelleborg är livsnerven i sydöstra Sverige. E22 ger människor möjligheter att träffas, få nya upplevelser samt att bo, leva och arbeta där man vill. Vägen är också viktig för företagen. Det handlar om effektiva godstransporter och om att kunna hitta rätt medarbetare.
Läs mer