Hållbarhet

Hållbarhet handlar om att vara en ansvarsfull aktör i dag och i morgon. Det handlar om att se till både miljö, människa och planet. Genom att strategiskt arbeta med hållbarhet och integrera det i affärsmodellen framtidssäkrar vi verksamheten och samtidigt vår planet.

Vi vill, tillsammans med alla medlemmar och vår omvärld, säkerställa resan framåt mot ett hållbarare samhälle. Hållbarhet är ett prioriterat område i vår handlingsplan.


Affärsrådgivning hållbarhet

Hållbarhetsarbetet har i dag en given plats i varje verksamhet. Som medlem i Handelskammaren har du tillgång till en timmes fri konsultation per år. Läs mer om Affärsrådgivning hållbarhet här.


Hållbarhetsnätverket

Här fokuserar vi på näringslivets kommande utmaningar inom CSR och hållbarhet. På mötena lyfter vi aktuella frågor och ger deltagarna bättre kunskaper och tillgång till de senaste rönen. Läs mer här.


Utbildning och event

Vi har flera utbildningar och event inom området. Här kan du ta del av allt från företagsexempel till senaste lagkraven samt managementutbildningen ”Sustainable Business & Leadership.” Här hittar du våra kommande event inom hållbarhet.

0