Halland

Kontoret i Halmstad knyter ihop södra Halland med Skåne och framförallt med regionkontoret i Helsingborg. Halland och Sydvästsverige har precis som de övriga regionerna utmaningar som är specifika för sina områden. Därför samverkar Handelskammaren tätt med näringslivet i regionen, för att driva gemensamma frågor och utmaningar framåt.

Halmsingborg

Vi ser en ny arbetsmarknadsregion växa fram i och med tunneln genom Hallandsåsen färdigställande. Det ger näringslivet stora möjligheter att hitta arbetskraft och öka behovet för en mer samverkande region där Helsingborg och Halmstad i större utsträckning interagerar. En av Hallands viktigaste infrastrukturfrågor är dubbelspår genom Helsingborg som fortfarande kvarstår som en utmaning för tågtrafiken.

En region i expansion ökar också trycket på vägtransportsträckorna. Framförallt vägarna E6, 153 och 154 har länge har varit hårt belastade av både mycket och tung trafik. En framtida fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör står fortfarande på agendan och skulle korta avståndet mellan Halland och Köpenhamn. Tillsammans med våra medlemsföretag jobbar vi för investeringar i de här frågorna.

Välkommen att höra av dig med frågor eller för mer information.

 

 

0