Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy Sydsvenska Handelskammaren

Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Här beskrivs också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets-och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till info@handelskammaren.com. För att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot våra medlemsföretag, kunder och leverantörer behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

Information som du ger till oss.
Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information. Exempelvis:

 • Person- och kontaktinformation: Namn, faktura- och leveransadress, e-postadress, personnummer, befattning, fotografi, mobiltelefonnummer etc. samt eventuella önskemål om specialkost.
 • Betalningsinformation: Kredit-och betalkortsdata, fakturainformation, bankkontonummer etc.

Information vi samlar in om dig

När du deltar vid våra arrangemang eller använder någon eller några av våra webbtjänster kan vi samla in följande information:

 • Person-och kontaktinformation: Namn, faktura-och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, fotografier eller filmer etc.
 • Information om varor/tjänster: Exempelvis detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.
 • Information om hur du använder vår hemsida: Hur du använder vår hemsida, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade hemsidan, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig.
 • Enhetsinformation: Exempelvis IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

Informationen du ger oss är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften –se nedan.

Vad gör vi med din information?

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. Detta görs primärt genom att sända ut information om nyheter samt bjuda in och marknadsföra våra arrangemang. I våra särskilda nätverk delar hela gruppen viss kontaktinformation med varandra.

Kommunicera med dig

Vi använder dina personuppgifter för att kommunicera relevant information om nyheter och arrangemang, men de kan även användas för att utföra undersökningar gällande våra tjänster samt ställningstaganden i policyfrågor som berör näringslivet. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att skicka e-post till info@handelskammaren.com.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter. En incident i vår datasäkerhet som kan leda till obehörig åtkomst av personuppgifter anmäls till tillsynsmyndigheten inom 72 timmar. De registrerade informeras i det fall det finns risk för kränkning av deras rättigheter.

 • Leverantörer och underleverantörer såsom bolag inom vår koncern
  Vi kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn.
 • Myndigheter
  Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, Skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.
 • Vad vi INTE kommer att göra med din data
  Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt medgivande.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av ett bolag inom vår koncern eller av annan leverantör eller underleverantör. Då vi är fast beslutna att alltid skydda din data, kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det är aktuellt att erbjuda dig våra tjänster samt så länge det eventuellt krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Cookies och spårningstekniker

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera anpassade lösningar till våra användare av våra webbtjänster. Vill du veta mer om hur vi använder cookies är du välkommen att kontakta info@handelskammaren.com

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Rätt att få tillgång till din data
  Du kan begära en kopia (registerutdrag) av dina personuppgifter och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.3(3)
 • Rätt till rättelse
  Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli glömd”)
  Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vi blockerar i sådana fall den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.
0