Om oss

Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. Vi påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling av infrastruktur och utbildningssystem. Vi stöder affärer genom service inom internationell handel och olika utbildningar. Vi sammanför företag i olika nätverk och på våra många möten.

Handelskammaren har runt 2 500 medlemsföretag, stora som små, och finns i Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronobergs och södra Hallands län.

Syftet är att göra Sydsverige till en bättre plats för affärer. Vi förverkligar detta på flera sätt;

Vi påverkar företagens villkor

Handelskammaren arbetar med strategisk utveckling av regionen. Genom att ta fram förslag och driva påverkansarbete utifrån medlemsföretagens behov kan vi förbättra näringslivets villkor.

Vi stöder affärer

Handelskammaren underlättar affärer genom service och råd. Vi erbjuder handelsdokument vid internationella affärer och är experter på export och import. Vi erbjuder också alla medlemsföretag affärsrådgivning inom miljö och hållbarhet.

Vi sammanför företag

Handelskammaren är ett nätverk med runt 2 500 företag. Varje år har vi runt 200 evenemang med flera tusen deltagare. För olika grupper finns särskilda nätverk; unga ledare och personalchefer är två exempel.

Det är företagen som är medlemmar i Handelskammaren. Alla anställda på medlemsföretagen har därför tillgång till nätverken, arrangemangen och en rad andra förmåner. Läs mer om Handelskammaren i vår Medlemsfolder. Välkommen som medlem!

Övriga dokument

Handelskammarens dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy Sydsvenska Handelskammaren 2021

Handelskammarens stadgar

Stadgar för Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Handelskammarens årsredovisning

Hållbart engagemang

Handelskammaren har signerat UN Global Compact, världens största företagsinitiativ inom hållbarhet med över 10 000 verksamheter och 3 000 organisationer från 160 länder anslutna. Handelskammaren ställer sig bakom de tio principerna, och ser de som en självklarhet för företag att ta hänsyn till dem. Vår största möjlighet till påverkan är att lyfta dessa områden i vår verksamhet genom event, workshops, utbildningar och information.

Handelskammaren har även signerat The Chamber Climate Coalition som lanserades 2019 för att mobilisera företagsledare att agera på klimatförändringarna. Initiativet kom från ICC, International Chamber of Commerce, och har idag över 2 000 signatärer. Genom att delta i initiativet åtar sig Handelskammaren att lyfta klimatförändringarna i sitt företagsnätverk samt erbjuda tjänster och event kring att arbeta med klimatfrågan och klimatneutralitet 2050.