Sydost – Blekinge, Kronoberg och Kalmar län

Länen Blekinge, Kronoberg och Kalmar utgör vad vi i dag kallar Sydost. Det är en region med 600 000 invånare fördelade på 25 kommuner och 9 arbetsmarknadsområden. Handelskammarens vision för Sydöstra Sverige är att dagens arbetsmarknadsområden, Växjö, Kalmar och Karlskrona växer samman till en arbetsmarknadsregion. En region som kännetecknas av hög export, stark internationalisering och en kraftigt växande IT-sektor. Sydsvenska Handelskammaren har kontor i Växjö och Kalmar och är en del av The Pot i Karlskrona. Varje år arrangerar vi en mängd aktiviteter i regionen såsom företagsbesök, nätverksträffar, utbildningar med mera. Längst ner på sidan ser du de event som ligger närmast i tiden. 

De största utmaningarna i Sydost handlar om att öka tillgängligheten både inom regionen och till omliggande regioner. Därför är infrastruktursatsningar av största vikt. Detta gäller vägar och järnvägar men också bredband, mobiltäckning och elförsörjning. Dessa frågor har därför högsta prioritet i Sydost. Även kompetensförsörjning är central för regionens utveckling då företagen anger ”brist på kompetens” som den viktigaste anledning till att de har problem att växa. Därför engagerar Handelskammaren sig i kompetenssatsningar som Epic och SmartStart Trainee och driver även E22 AB för att öka investeringarna i E22:an.  

Hantering av exportdokument

På kontoret i Växjö utfärdar vi handelsdokument till företag i regionen. Numera sker hanteringen till stor del digitalt via vårt internetbaserade ansökningsprogram CERTIATA® Plus. Detta gör att vi kan ge ditt företag snabb och effektiv hantering av ansökningar om ursprungscertifikat, EUR1-certifikat, ATA-carneter och andra handelsdokument. Du väljer själv om du vill få dokumenten tillbaka helt digitalt eller med vändande post. Vi svarar även på frågor kring internationell handel, kontakta oss gärna eller läs vanliga frågor och svar på Q&A Internationell handel

Mer om vårt långsiktiga arbete kan du läsa i dokumenten här nedan. Kontakta oss gärna om du vill veta mer.

0