Anbudsöppning

För att säkerställa att allt går rätt till kan du enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) ta hjälp av Handelskammaren som oberoende tredje part vid anbudsöppning i samband med offentlig upphandling.

Så går det till

Anbudsöppningen genomförs av minst två personer som är utsedda av den upphandlande enheten att närvara vid anbudsöppningen. Anbudsgivare kan då begära att en av Handelskammaren utsedd person är närvarande. Kostnaden för detta står anbudsgivaren för.

Handelskammarens representant övervakar att alla anbud öppnas på rätt sätt, att anbuden kommit in i rätt tid och att de diarieförs korrekt.

Anbuden ska föras upp i en förteckning – öppningsprotokoll – som ska bestyrkas av dem som deltar i förrättningen. I Sverige tillåts inte någon av anbudsgivarna att närvara själva vid anbudsöppningen eftersom alla anbud och ansökningar är hemliga under pågående upphandling. Det råder sekretess på allt som framkommer under anbudsöppningen.

När ska anbudsöppning ske?

Anbudsöppning ska ske så snart som möjligt efter sista dag att inkomma med anbud. Normalt sker anbudsöppning två dagar efter anbudsfristens utgång.

Pris

1 500 SEK/timme exkl. moms för en person utsedd av Handelskammaren. Utöver detta tillkommer eventuella resekostnader samt moms.

0