Besiktnings- och värderingspersoner

Sveriges Handelskamrars besiktnings- och värderingspersoner kan anlitas för att värdera varor åt företag och privatpersoner.

En besiktnings- och värderingsperson kan anlitas för besiktning eller värdering av handelsvaror. Du hittar dessa på besiktning.nu. Det handlar om allt från antikviteter till överskottslager i konkurser. Fastställande av rätt värde är viktigt vid till exempel skador, företagsöverlåtelser och konkurser. Det kan också handla om boutredningar eller bodelningar.

Hur får du en värdering?

Du kontaktar själv en besiktnings- och värderingsperson med förordnande för den vara det gäller. De som är förordnade av Sveriges Handelskamrar hittar du på hemsidan besiktning.nu. Där söker du enkelt upp kontaktuppgifter efter varuslag och geografiskt område.

Efter värderingen görs ett skriftligt utlåtande. Bara förordnade besiktnings- och värderingspersoner får skriva utlåtande med Sveriges Handelskamrars intyg. Innehållet i avgivna utlåtanden svarar dessa för helt självständigt gentemot uppdragsgivaren. Alla besiktnings- och värderingspersoner är självständiga uppdragstagare, de är inte anställda av Sveriges Handelskamrar.

Vad kostar det?

Arvodet för besiktningen bestäms efter överenskommelse mellan dig som uppdragsgivare och besiktnings- och värderingspersonen. Det rör sig oftast om ett timarvode. Storleken varierar mellan olika varuslag.

Sveriges Handelskamrar säkerställer kvalitet

Sveriges Handelskamrar utfärdar varje år förordnanden av besiktnings-/värderingspersoner. Det är sakkunniga, välrenommerade personer med stor erfarenhet som utses för att göra opartiska värderingar.

0