Nätverk

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren är Sydsveriges största affärsnätverk, företagens egen lobbyist och expert på internationell handel. Företag med verksamhet i Sydsverige är välkomna att bli medlemmar, ju fler som är med och bidrar, desto starkare blir vår röst. Medlemskapet kan nyttjas av samtliga anställda på bolaget.

I ett nätverk som består av 2 500 medlemsföretag finns möjligheter. Möjlighet till kontakter och nya affärer. Men även erfarenhetsutbyte, inspiration, goda råd och nya idéer.

Temabaserade företagsnätverk

På förfrågan från våra medlemsföretag har vi startat upp ett antal temabaserade nätverk. Saknar du något nätverk hos oss eller har förslag på ett nätverk som du tycker att vi borde ha?

HR-lunchen
Knyt nya kontakter och diskutera aktuella frågeställningar inom HR-området över en lunch. Nätverket är endast öppet för dig som arbetar aktivt med HR på företaget.

Nätverket för VD-assistenter
En mötesserie i Handelskammarens regi öppen för vd-assistenter eller motsvarande.

Hållbarhetsnätverket
Här fokuserar vi på näringslivets kommande utmaningar inom CSR och hållbarhet. På mötena lyfter vi aktuella frågor och ger deltagarna bättre kunskaper och tillgång till de senaste rönen.

The New Boss
Detta är nätverket för dig som arbetar aktivt som ledare och som söker inspiration och utveckling.

Trade Network
Nätverket ger dig närmare 200 extra kollegor i Sydsverige som alla arbetar med internationell handel! Du breddar dina kontaktytor, förbättrar dina kunskaper och får tillgång till den senaste informationen.

Unga ledare
Syftet med nätverket är att du som ung ledare ska utvecklas i din ledarroll och få möjlighet till erfarenhetsutbyte. Nätverket erbjuder dig möjlighet till strategiutveckling, inspiration samt tillfälle att knyta nyttiga kontakter i det sydsvenska näringslivet. Du får även en mentor.

0