Nätverk

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren är Sydsveriges största affärsnätverk, företagens egen lobbyist och expert på internationell handel. Företag med verksamhet i Sydsverige är välkomna att bli medlemmar, ju fler som är med och bidrar, desto starkare blir vår röst. Medlemskapet kan nyttjas av samtliga anställda på bolaget.

I ett nätverk som består av 2 500 medlemsföretag finns möjligheter. Möjlighet till kontakter och nya affärer. Men även erfarenhetsutbyte, inspiration, goda råd och nya idéer.

Temabaserade företagsnätverk

På förfrågan från våra medlemsföretag har vi startat upp ett antal temabaserade nätverk. Saknar du något nätverk hos oss eller har förslag på ett nätverk som du tycker att vi borde ha?

HR-lunchen

Knyt nya kontakter och diskutera aktuella frågeställningar inom HR-området över en lunch. Nätverket är endast öppet för dig som arbetar aktivt med HR på företaget. Läs mer här

Nätverket för VD-assistenter

En mötesserie i Handelskammarens regi öppen för vd-assistenter eller motsvarande. Läs mer här

Hållbarhetsnätverket

Här fokuserar vi på näringslivets kommande utmaningar inom CSR och hållbarhet. På mötena lyfter vi aktuella frågor och ger deltagarna bättre kunskaper och tillgång till de senaste rönen. Läs mer här

The New Boss

Detta är nätverket för dig som arbetar aktivt som ledare och som söker inspiration och utveckling. Läs mer här

Trade Network

Nätverket ger dig närmare 250 extra kollegor i Sydsverige som alla arbetar med internationell handel! Du breddar dina kontaktytor, förbättrar dina kunskaper och får tillgång till den senaste informationen. Läs mer här

Unga Ledare

Detta är nätverket för dig som vill utveckla ditt ledarskap, bli inspirerad samt knyta nya kontakter. Under året med Unga Ledare får du även tillgång till en mentor. Läs mer här

0