Nätverk

I ett nätverk som består av 2 800 medlemsföretag finns möjligheter. Möjlighet till kontakter och nya affärer. Men även erfarenhetsutbyte, inspiration, goda råd och nya idéer.

Temabaserade företagsnätverk

På förfrågan från våra medlemsföretag har vi startat upp ett antal temabaserade nätverk. Saknar du något nätverk hos oss eller har förslag på ett nätverk som du tycker att vi borde ha?

HR-lunchen
Knyt nya kontakter och ventilera aktuella frågeställningar inom HR-området.

Inköpsnätverket
Diskutera den senaste utvecklingen inom inköp och dela erfarenheter av att leda och vidareutveckla inköpsfunktioner med andra i samma roll.

Nätverket för VD-assistenter
En mötesserie i Handelskammarens regi öppen för vd-assistenter eller motsvarande.

Handelskammarens nätverk för försäljningschefer
Tillhör du en ledningsgrupp, är intresserad av att bidra, ta del av forskning och samhällsutveckling, har en säljledande position med öppet sinne samt en vilja att dela med dig?

Tankesmedjan CSR och Hållbarhet
Här fokuserar vi på näringslivets stora kommande utmaningar inom hållbarhetsområdet.

Trade Network
Bredda dina kontaktytor, förbättra dina kunskaper inom internationell handel och få tillgång till den senaste information när det gäller förändringar i tullagstiftningen.

Unga ledare
Här får du träffa andra i samma situation och som tillsammans har workshops och seminarier. Du får också tillgång till en mentor och till vårt övriga utbud av seminarier och arrangemang.

Upphandlingsnätverket
Oberoende om du är på beställar- eller leverantörssidan är vårt Upphandlingsnätverk ett bra forum för dig som vill ta del av erfarenheter och kompetenser inom området.