Nätverk

I ett nätverk som består av 2 500 medlemsföretag finns möjligheter. Möjlighet till kontakter och nya affärer. Men även erfarenhetsutbyte, inspiration, goda råd och nya idéer.

Temabaserade företagsnätverk

På förfrågan från våra medlemsföretag har vi startat upp ett antal temabaserade nätverk. Saknar du något nätverk hos oss eller har förslag på ett nätverk som du tycker att vi borde ha?

HR-lunchen
Knyt nya kontakter och diskutera aktuella frågeställningar inom HR-området över en lunch. Nätverket är endast öppet för dig som arbetar aktivt med HR på företaget.

Inköpsnätverket
Diskutera den senaste utvecklingen inom inköp och dela erfarenheter av att leda och vidareutveckla inköpsfunktioner med andra i samma roll.

Nätverket för VD-assistenter
En mötesserie i Handelskammarens regi öppen för vd-assistenter eller motsvarande.

Handelskammarens nätverk för försäljningschefer
Tillhör du en ledningsgrupp, är intresserad av att bidra, ta del av forskning och samhällsutveckling, har en säljledande position med öppet sinne samt en vilja att dela med dig? Då är det här ett nätverk för dig!

Tankesmedja Hållbarhet
Här fokuserar vi på näringslivets kommande utmaningar inom CSR och hållbarhet. På mötena lyfter vi aktuella frågor och ger deltagarna bättre kunskaper och tillgång till de senaste rönen.

Trade Network
Nätverket ger dig 90 extra kollegor i Sydsverige som alla arbetar med internationell handel! Du breddar dina kontaktytor, förbättrar dina kunskaper och får tillgång till den senaste informationen.

Unga ledare
Syftet med nätverket är att du som ung ledare ska utvecklas i din ledarroll och få möjlighet till erfarenhetsutbyte. Nätverket erbjuder dig möjlighet till strategiutveckling, inspiration samt tillfälle att knyta nyttiga kontakter i det sydsvenska näringslivet. Du får även en mentor.

Upphandlingsnätverket
Oberoende om du är på beställar- eller leverantörssidan är detta nätverk ett bra forum för dig som vill ta del av erfarenheter och kompetenser inom området. Det ger dig även kunskaper om upphandlings- och avtalsjuridik.