Advisory Board

Dansk-Svenska Handelskammarens Advisory Board fastställer riktlinjerna för organisationens arbete. Advisory Board beslutar även vilka ämnen och initiativ som ska behandlas.

Medlemmarna i Advisory Board är utsedda av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren och Dansk Erhverv. De utvalda medlemmarna är alla ledande befattningshavare från företag som har starka intressen och insikter i samarbete och handel mellan Danmark och Sverige.

Bert Nordberg

Chairman & co founder
Sigma Connectivity

Gregers Wedell-Wedellsborg

CEO
Matas Operations A/S

Henrik Andersen

Group President & CEO
Vestas Wind Systems A/S

Jens Mathiesen

President & CEO
Scandic Hotels

Linus Eriksson

CEO
Øresundsbro Konsortiet I/S

Magnus Persson

VD
Skanska Sverige AB

Marianne Kock

CEO
Ferring Pharmaceuticals A/S

Mark Jensen

President & CEO
Ambea

Sven Kristensson

President & CEO
Nederman Holding AB

Thomas Corneliussen

CEO
Frode Laursen A/S

Søren Rosenkilde Clausen

Head of Public Affairs
Københavns Lufthavne A/S

0