En Dansk-Svensk Handelskammare ska vara med och förverkliga Öresundsregionens stora potential

Öresundsregionen har mer än 4 miljoner invånare. Potentialen är enorm, men det krävs en stor kraftansträngning att lyfta de olika hindren på vägen för att uppfylla den. Det krävs bland annat avtal mellan Danmark och Sverige på nationell politisk nivå. Därför är VD:n för Dansk Erhverv glad över att den nya Dansk-Svenska Handelskammaren nu är på plats.

Varje dag pendlar människor över Öresund till sina arbetsplatser. Det har Öresundsbron möjliggjort, men vi skulle kunna göra det mycket bättre. Det finns fortfarande olösta och orimliga gränshinder som påverkar både näringslivet och fullständig integration. Och det kräver en förnyad fokusering för att ta itu med dessa gränshinder.

Dansk Erhverv och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren har länge önskat och arbetat för att etablera en dansk-svensk handelskammare. Nu är det en verklighet, och det är jag väldigt glad över. Det finns för många hinder just nu som hämmar Öresundsregionen. Nu använder vi vår handlingskraft tillsammans, och det kommer att göra en skillnad för många, säger Brian Mikkelsen, VD för Dansk Erhverv.

Mindre krångel

Brian Mikkelsen betonar att näringslivet behöver lösningar som gynnar en stor arbetsmarknad över gränserna. Till exempel är skatteområdet så komplicerat att det är svårt att förstå och administrera för både företag och anställda. Det läggs mycket administration på att hantera systemen, och för den enskilde kan krånglet kanske till och med innebära att man avstår från pendling över Öresund.

Som konkret exempel kan man tänka på de många svenskar som för närvarande arbetar inom den danska tjänstesektorn. Vi skulle kunna få ännu fler över sundet – exempelvis till våra butiker, restauranger och hotell – om vi fick göra skattereglerna enklare och tydligare. Även något så grundläggande som att få ett bankkonto är ganska besvärligt, och det är svårt att förstå när vi lever i en digital tidsålder. Jag skulle också peka på pensionsområdet – ett område som ropar efter förenkling.

Tillväxt och arbetstillfällen

Det finns anledning att glädja sig åt hela Danmarks och Sveriges vägnar. Med den Dansk-Svenska Handelskammaren finns det nu en organisation över gränserna som kan tala med en röst när det gäller att identifiera och lösa de förhållanden som begränsar det fulla potentialen mellan länderna.

De tre viktigaste insatsområdena just nu är att säkerställa ett enklare skattesystem, säkerställa en bättre infrastruktur och att avskaffa gränskontrollen. Om vi får ordning på dessa saker, banar vi vägen för ett ännu starkare samarbete med ekonomisk tillväxt och fler arbetstillfällen som följd för hela regionen. Vi lever i en tid av internationell oro och ökande tendenser till protektionism. Det är inte bra, och vi måste arbeta mot dessa tendenser på alla de platser där vi kan. Det kommer att vara kärnan i det arbete som den Dansk-Svenska Handelskammaren kommer att utföra.

Måste vara redo för konkurrensen från Femern

År 2029, alltså om bara fem år, förväntas Fehmarn Bält-förbindelsen vara klar. Därmed blir Fehmarn Bält-regionen en verklighet, vilket innebär en ny verklighet för Öresundsregionen.

Att konkurrensen snart kommer att öka är inte en dålig sak. För konkurrens bidrar till att man skärper sig och gör det ännu bättre än tidigare. Man springer ju oftast också snabbare när man vill vinna över den som springer bredvid. Och det understryker att vi inte kan vänta med att ta bort hindren och utnyttja de möjligheter som vi har i Öresundsregionen. Som det är nu låter de nationella regeringarna vanligtvis de nordiska samarbetsministrarna hantera Öresundsfrågor. Det får inte hindra möten och direkta avtal mellan ländernas fackministrar inom arbetsmarknaden, transport, skatter och så vidare. Den Dansk-Svenska Handelskammaren måste vara en motor när det gäller att få saker att hända, avslutar Brian.

De tre prioriterade områdena, som är ett enklare skattesystem, avskaffande av gränskontroll och en förstärkning av infrastrukturen, har valts eftersom de tillsammans ger en positiv effekt för att uppnå en långsiktig integration med ökad tillväxt och sysselsättning mellan Sverige och Danmark. Den är baserad på inspel från företag på båda sidor om Öresund och har utarbetats gemensamt av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren och Dansk Erhverv.

0