En ny era för samarbete

Invigningen av Öresundsbron var startskottet för samarbetet mellan Sverige och Danmark. Sedan dess har integrationen mellan länderna ökat, samtidigt som det också har uppstått prövningar, från ekonomiska kriser som Lehmann-kraschen till utmaningarna under flyktingkrisen och coronapandemin. Med Dansk-Svenska Handelskammaren på plats riktas nu fokus mot att hantera de hinder som försvårar samarbetet. Från avskaffandet av ID-kontroller till skatte- och infrastrukturfrågor, strävar man efter att stärka de gemensamma intressena.

Lanseringen av Dansk-Svenska Handelskammaren markerar en viktig milstolpe i samarbetet mellan Danmark och Sverige. Tillsammans med aktörer på båda sidor om sundet kan vi nu lyfta viktiga frågor som påverkar exempelvis tillväxt och näringslivet, säger Stephan Müchler, VD för Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

Hinder för näringslivet

Ett av Dansk-Svenska Handelskammarens prioriterade områden är skattesystemet mellan länderna. Dagens komplexa skattesystem skapar hinder för företag och anställda som verkar över gränsen. För personer skapar systemet osäkerhet kring pensionsfrågor och andra förmåner, och för företag innebär det bland annat onödig administration.

Vi har idag ett gammalt skatteavtal som är krångligt och medför en hel del tekniska problem för anställda och företag. Administrationen av detta är komplex, vilket kan avskräcka både personer och företag från att söka sig över Öresund. Skattesystemet borde vara mer logiskt, där skatt betalas i det land där välfärden konsumeras.

Utbyggnad för framtiden

Den kommande Fehmarn Bält-förbindelsen, som står färdig redan om fem år, ställer nya krav på infrastrukturen i både Danmark och Sverige. Förbindelsen kommer att förkorta restiden och förbättra tillgängligheten för både person- och godstrafik, något som i sin tur kommer att påverka ländernas trafikflöde.

Tyvärr verkar det som att planeringen och samordningen mellan länderna har brustit. Södra stambanan är idag överbelastad och behöver en omfattande utbyggnad, något vi har påpekat under lång tid. Det är avgörande att man ser till att infrastrukturplaneringen sker i samverkan, så att systemen är i synk och fungerar sömlöst från Stockholm till Hamburg. Dessa utmaningar behöver adresseras tillsammans, inte bara för handel och utbyte över sundet, utan också för att säkerställa en effektiv infrastruktur för framtiden.

I framtiden vill Stephan se en förändrad politisk bild mellan länderna.

Politikerna behöver öppna ögonen för att länderna behöver varandra. Jag brukar säga att Stockholm är för litet och att det behövs fler välutvecklade dynamiska regioner i Sverige. Även från dansk sida behöver politikerna öppna ögonen för vad landet över sundet har att erbjuda, avslutar Stephan.

0