Statistik

Handelsrelationerna mellan Sverige och Danmark sträcker sig långt tillbaka i tiden. Sedan öppningen av Öresundsbron år 2000 har integrationsprocessen mellan länderna växt markant, och idag ser vi ett signifikant utbyte av både varor och tjänster.

Här kan du ta del av aktuell fakta och statistik från de båda länderna.

Handel

Danmark är Sveriges fjärde största exportmarknad av varor och femte största av tjänster. År 2022 utgjorde Sveriges export av varor och tjänster till Danmark 211 miljarder kronor, vilket motsvarade 6,7% av Sveriges totala export.

Inom vissa produktkategorier är Sverige framträdande i Danmark. År 2022 uppgick Sveriges export av varor till Danmark till 149 miljarder kronor, medan exporten av tjänster låg på 62 miljarder kronor. En betydande del av dessa exportvaror utgörs av apparater och annan utrustning för telekommunikation.

Samtidigt är Danmark också en betydande leverantör till Sverige. År 2022 uppgick Sveriges import från Danmark till 194 miljarder kronor, vilket motsvarade 6,4% av den totala importen.

Turism

Utöver handeln är turismen en viktig del av de ekonomiska banden mellan Sverige och Danmark. År 2021 hade över 10 000 danskar sina semesterhus i Sverige. År 2023 tillbringade dessutom danskarna över 1 828 967 nätter på svenska kommersiella övernattningsanläggningar.

Mer statistik kommer inom kort


Källor: SCB, Kommerskollegium och Tillväxtverket

0