Dubbel Yrkesutbildning – Den tredje vägen till kompetensförsörjning

Vi på Handelskammaren har en lång erfarenhet av att arbeta med kompetensförsörjningsfrågor. Traditionellt sett har vi fokuserat på högre utbildning men sedan ett antal år tillbaka har våra medlemsföretag alltmer påpekat svårigheterna med att hitta personer med yrkeskompetens. 2016 bestämde sig därför Handelskammaren att tillsammans med Malmö stad, Region Skåne och Arbetsförmedlingen testa en ny modell för att förbättra matchningen på Arbetsmarknaden, med fokus på nyanlända. 

Skåne har som bekant under lång till haft hög arbetslöshet parallellt med att företagare anger svårigheter kring rekrytering av rätt kompetens. Det gäller då inte minst personer med praktisk yrkeskompetens. Ett tydligt exempel är att i Skåne beräknas endast 75 personer att examineras från industriprogrammet 2020. Parallellt är stora pensionsavgångar på väg och luckor kommer att behöva fyllas i en industri som där 40 000 skåningar arbetar. Yrkesutbildning har delvis behandlats styvmoderligt och parallellt med det har det kommit många nya medborgare till Sverige som inte alltid har kompetens som matchar mot den svenska arbetsmarknaden.  

Det fanns en insikt om att det bland nyanlända finns mycket kompetens som är efterfrågad av det skånska näringslivet. Men ofta fungerar inte matchningen. I en ordinarie rekryteringsprocess försvinner styrkorna på pappret, man har inte rätt kontakter och de traditionella utbildningsvägarna är för långa och för språkkrävande. Men samtidigt har man många gånger erfarenhet och praktisk kunskap som är i högsta grad användbar, men den kan behöva anpassas till den svenska arbetsmarknaden.  

Ett fruktsamt samarbete 

I Dubbel yrkesutbildning samarbetar Handelskammaren, det offentliga och företagen för att skapa en kort och anpassad utbildning för specifika personer som valts ut för att arbeta på ett specifikt företag. Under åren 2016-2019 såg vi att detta fungerade över förväntan och när projektet som först var planerat till tre år tog slut tog Malmö stad initiativ till att implementera projektet. Och även Helsingborg stad valde att gå med. Kommunernas avsikt var enkel, de har dels ett uppdrag att hjälpa det lokala näringslivet, dels ser de att det finns mycket kompetens bland personer som kanske fastnat i t.ex. SFI. 

Tillsammans skapar vi nu utbildningsprocesser där varje organisation bidrar med sin styrka. Från Handelskammarens sida ansvarar vi för att allting hålls ihop och att det finns en enkel kommunikation mellan näringsliv och övriga.  

 
Handelskammarens lärdomar och framtidsplaner 

De viktigaste lärdomarna vi tar med oss för att fortsätta DY är:  

  • Det behövs nya lösningar för att förbättra matchningen i Sverige 
  • Näringslivets delaktighet är väsentligt 
  • Vi fokuserar på att hitta utbildningsvägar där du som företagare kan påverka innehållet i utbildningen. 

Fakta 

Dubbel Yrkesutbildning är ett samarbete mellan Malmö stad, Helsingborg Stad, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Arbetsförmedlingen och Region Skåne.  

Dubbel yrkesutbildning innebär: 

  • Utbildningar som anpassas till arbetsgivarens behov 
  • ”Learning by doing” – arbete och utbildning parallellt. 
  • En snabbare väg till anställning för nyanlända och andra arbetssökande 

Titta gärna på filmen från projektets första omgång 2016-2019:

Vill du veta mer och funderar på hur du kan ta kontroll över kompetensförsörjningen till din verksamhet? Då är du varmt välkommen att höra av dig till Annie Rüdén

0