Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

250 kr/pers för medlemmar i Handelskammarens Tankesmedja.
350 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
450 kr/pers för icke medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 21 februari.

Vi inleder med gemensam kaffe och fralla!

Agenda 2030 – 10 år kvar

Det är nytt decennium och det kommer i allra högsta grad att präglas av hur vi tar oss an de globala utmaningarna i världen, och inte minst klimatfrågan. Agenda 2030 och dess 17 hållbarhetsmål har satt ut riktningen för oss de kommande 10 åren. Det är nu dags att accelerera arbetet och se till att de Globala målen får hög prioritering av både vår tid, resurser, investeringar och uppmärksamhet.

Det är dags för verkstad.

Tankesmedjan börjar detta decennium med att bjuda in till en frukost-workshop om Agenda 2030. Vi inleder med en kort bakgrund av Agenda 2030 och dess kopplingar till andra ramverk. Vi får sedan höra Mattias Andir, hållbarhetsansvarig och konsult på Trivector LogiQ, som kommer leda en workshop om hur verksamheter kan koppla hållbarhetsarbetet till affärsmodell och värdeskapande med hjälp av ett processbaserat verktyg och agil metod. Deltagarna kommer få möjlighet att arbeta gruppvis med olika case och prova på både verktyg och metod.

Frukost-workshopen riktar sig till dig som är ny att arbeta med Agenda 2030 och vill veta mer men även sig som vill utveckla ert arbete, samt få nya idéer och diskutera med andra.

Ta gärna med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget – medlemmar eller inte medlemmar i Handelskammaren.

Välkommen!

0