Datum / Tid


Pris

Kostnadsfritt för medlemsföretag i Handelskammaren.
995 kr/pers för icke-medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 28 september.

Utebliven närvaro vid kostnadsfritt event debiteras 300kr.
Vid övriga event utgår full avgift vid utebliven närvaro.

Agenda 2030 – introduktion

Agenda 2030 är idag världens definition av hållbarhet. Det innefattar 17 mål och med sina färgglada ikoner har de spridits världen över för att berätta och inspirera hur alla kan vara med och bidra till en hållbar framtid för människa och planet. Agenda 2030 har hjälpt oss konkretisera vad hållbar utveckling innebär för vår värld till år 2030. Hållbarhet är en viktig faktor i dagens globaliserade och föränderliga värld. Det hjälper företag kartlägga sina risker och möjligheter, identifiera nya produkter, tjänster, marknader och kunder, det hjälper till att bygga varumärket och öka effektiviseringar, sin konkurrenskraft och inte minst framtidssäkra sin business.

Det är dags att öka ambitionerna och accelerera arbetet.

Vi har nu 9 år på oss att nå Agenda 2030. Vi måste även vart 10 år halvera utsläppen fram till 2050 (Carbon Law) för att kunna begränsa uppvärmningen till 1,5 grader.

Det är dags för verkstad.

Denna introduktion ger dig en överblick av vad hållbarhet och Agenda 2030 är, och de 17 målen inom Agendan. Vi ger sedan en överblick på hur det är applicerbart för er och er verksamhet. Vi går även igenom hur ni kan börja arbeta med Agenda 2030 och antingen låta det bli början på ert hållbarhetsarbete eller integrera det i ert befintliga.

Först håller Elisabeth Axelson en introduktion om vad är Agenda 2030, vad innehåller målen, varför ska vi arbeta med dessa mål och hur ni konkret kan börja integrera det i er verksamhet.

Vi får sedan höra från företag om hur de har börjat arbeta och arbetar med Agenda 2030. Först ut är Ermal Devce, Hållbarhets- och kvalitetschef från Spaljisten. Sedan får vi höra ifrån Crystal Welin, Hållbarhets- och intressentansvarig från Sparbanken Syd.

Varmt välkommen med din anmälan!

0