Datum / Tid


Plats

Handelskammarens lokaler, Ångbåtsbron 1, vån 7, Malmö

Pris

595 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
895 kr/pers för icke-medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 14 maj.

Vi inleder med frukost!

AI-revolutionen – vad säger juridiken?

Under den här föreläsningen utforskar vi centrala juridiska frågeställningar som du och ditt företag står inför när ni implementerar AI. Missa inte chansen att fördjupa dina kunskaper och förstå hur ditt företag kan förbereda sig för en framtid där AI spelar en central roll.

Med ett ökat användande av AI och AI-baserade tjänster finns anledning att se över och uppdatera interna riktlinjer och styrdokumentation. Vi kommer att belysa hur EU:s framtida lagstiftning kring AI kan komma att se ut och vilka viktiga juridiska frågor användandet av AI kan medföra. Fokus kommer att ligga på ansvarsfrågor, bland annat dataskydd men även olika rättighetsaspekter och vad du bör överväga för att säkerställa att det värde som ditt företag genererar skyddas.

Vi fördjupar oss i frågor som rör de juridiska aspekterna av AI-integration och hur du kan navigera dessa för att stärka ditt företags position samtidigt som ni följer med i den teknologiska utvecklingen. Deltagarna kommer att få del av kunskap och praktiska erfarenheter för att framgångsrikt implementera en AI-policy som stödjer företagets mål, samtidigt som viktiga intressen skyddas.

Agenda

  • Utveckling av AI-policys
  • Vikten av att integrera dataskydd och säkerhet
  • Balans mellan innovation och skydd av verksamhetens kärnvärden och ekonomiska intressen
  • Case-studier och bästa praxis
  • Frågestund

Simon Wilkens är biträdande jurist på Moll Wendén Advokatbyrå och expert på GDPR och därmed tillhörande dataskyddslagstiftning.

Varmt välkommen!

0