Datum / Tid


Plats

Centrum för Informationslogistik, Stationsgatan, Ljungby, Sverige

Pris

Kostnadsfritt och som vanligt startar vi med kaffe och en macka. Föreläsningen startar ca 7.45

Anmäl dig via e-post frukost@cil.se eller ring 0372-78 00 10 senast den 15 maj kl 12.00.

Aktivt styrelsearbete

– Idag en konkurrensfördel, imorgon en hygienfaktor

Det finns en traditionell syn på vad styrelsearbete är och hur det ser ut. Äldre män som granskar och kontrollerar så att det är ordning och reda i företaget. Något som främst större och komplexa företag har behov av.

Än så länge är det fortfarande så att få små och medelstora företag bedriver ett aktivt styrelsearbete och går då miste om en viktig funktion i den svenska bolagsstyrningsmodellen. På en marknad när få företag jobbat långsiktigt och strategiskt blir styrelsen ett konkurrenskraftigt verktyg men vad händer med de företag som imorgon inte hänger med i den utvecklingen?

Kom och lyssna om:
– Vad är modernt styrelsearbete?
– Hur kan det vara en konkurrensfördel?
– Vad är på gång?
– Tips för ett bättre styrelsearbete

Föreläsare är Johan Markstedt från Styrelseakademin sydost.

Kostnadsfritt och som vanligt startar vi med kaffe och en macka. Föreläsningen startar ca 7.45

Anmäl dig via e-post frukost@cil.se eller ring 0372-78 00 10 senast den 15 maj kl 12.00.

Välkommen till mötesplatsen för inspiration och nätverkande!

Samverkan mellan Idé & ResursCentrum, CIL – Centrum för informationslogistik, Handelskammaren, Ljungby Business Arena, Ljungby kommun

0