Datum / Tid


Pris

Hela paketet kostar nu 9 000 kr (exkl moms). Ordinarie pris är 17 500 kr
Hela beloppet faktureras i samband med beställning.

Paketet ska bokas senast den 20 november 2021.

Tillfälle 1 är i december. Tillfälle 2 är i januari och tillfälle 3 är i februari.

Använd fler sidor i ledarskapet – 100-listan –

– en process i tre steg för ledningspersoner

Ledare som förstår de psykologiska mekanismerna som gör att vissa egenskaper  ”hamnar i skuggan” kan lättare anpassa sig till förändring, vara mindre självcentrerade och ha större fokus på uppgiften som ska genomföras.

Verktyget för att ”fånga in” och bli vän med sina gömda och glömda sidor har facilitatorn Ann Askenberger döpt till honey-ghost-trap. Verktyget är något hon upptäckte i samband med att hon skrev sin masteruppsats vid programmet Executive Master in Change vid INSEAD Business School.

På ett pedagogiskt och humoristiskt sätt fångar honey-ghost-trap in delar av oss själva som vi alla har, men som vi kanske ogillar eller har avfärdat som ”dåliga”. Med större medvetenhet om våra inre resurser kan vi befria oss från gamla uppfattningar om hur en ledare ska vara. Konsekvensen blir en friare ledare som får fler handlingsalternativ och tillvägagångssätt för att nå resultat, eller vad nu den specifika individuella utmaningen är.

Som medlem av 100-listan får du nu möjlighet att till specialpris vara med om en honey-ghost-trap-process i form av en gruppcoachning. Under tre möten – som varar 90 min – får du som deltagare utforska fler sidor av dig själv för att se hur dessa delar bättre kan tas tillvara i ledarrollen och arbetsvardagen.

Mötena leds av Ann Askenberger och sker på zoom. Såklart med full konfidentialitet.

  • Första mötet går vi igenom modellen och skapar med hjälp av den en individuell ”valmöjlighetskarta”
  • Andra mötet sker efter någon månad. Då reflekterar vi över resultatet av ”honey-ghost-trap” och hur det konkret kan användas
  • Tredje mötet, som sker efter ca två månader, återknyter vi till modellen, ser vad som har förändrats och vad som nu väntar

Hela paketet kostar nu 9 000 kr (exkl moms). Ordinarie pris är 17 500 kr. Paketet ska bokas senast den 20 november 2021. Hela beloppet faktureras i samband med beställning.

När vi vet hur många som har bokat, kommer vi att sätta upp ett antal coachningstillfällen för de olika stegen. Du behöver inte följa en viss grupp, utan bokar in den tid som passar bäst för dig för vart och ett av de tre tillfällena. Tillfälle 1 är i december. Tillfälle 2 är i januari och tillfälle 3 är i februari.

Du kan läsa mer om tankarna bakom programmet på www.honeyghosttrap.se. Ta chansen att få en djupare förståelse för dig själv och dina val.

Facilitator är Ann Askenberger, grundaren för AnnLeda AB och skaparen av honey-ghost-trap. Ann Askenberger är en erfaren ledarkonsult. Hon har ledartränat och coachat chefer i organisationer och inom näringslivet i 25 år.

0